Powrót

Kwasy beztlenowe

Kwas chlorowodorowy (solny)

W wyniku reakcji syntezy wodoru i chloru powstaje chlorowodór (gaz)
H2 + Cl2 → 2HCl

Chlorowodór (gaz) dobrze rozpuszcza się w wodzie i tworzy kwas chlorowodorowy
HCl (gaz)     —H2O→ HCl (roztwór wodny)
chlorowodór              kwas chlorowodorowy

Kwas chlorowodorowy jest składnikiem soku żołądkowego

Właściwości kwasu chlorowodorowego
- bezbarwna ciecz
- ma własności żrące (niszczy papier, skórę, tkaniny)

Zastosowanie kwasu chlorowodorowego
- otrzymywanie metali z rud
- w produkcji barwników
- w produkcji włókien i tworzyw sztucznych
- w przemyśle spożywczym
- oczyszczanie powierzchni metali

Kwas siarkowodorowy
W wyniku reakcji syntezy wodoru i siarki powstaje siarkowodór (gaz)
H2 + S → H2S
Siarkowodór można też otrzymać w reakcji przedstawionej równaniem:
FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S
siarczek żelaza(II) + kwas chlorowodorowy → chlorek żelaza(II) + siarkowodór

Siarkowodór występuje w gazach wulkanicznych, w niektórych wodach mineralnych i powstaje podczas rozkładu białek (procesy gnilne).

Siarkowodór (gaz) dobrze rozpuszcza się w wodzie i tworzy kwas siarkowodorowy

H2S (gaz)      —H2O→ H2S (roztwór wodny)
siarkowodór                kwas siarkowodorowy

Właściwości kwasu siarkowodorowego
- bezbarwna ciecz
- nieprzyjemny zapach
- trujący

Zastosowanie kwasu siarkowodorowego
- w laboratoriach chemicznych do wykrywania kationów niektórych metali

 Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl