Powrót

Reakcje zobojętniania

Ogólny zapis przebiegu reakcji zobojętniania:
kwas + zasada → sól + woda

Reakcja kwasu chlorowodorowego z wodorotlenkiem sodu

Doświadczenie. Do roztworu wodorotlenku sodu dodano roztwór kwasu chlorowodorowego i po reakcji sprawdzono odczyn roztworu za pomocą papierka wskaźnikowego.
Obserwacje: barwa papierka nie zmieniła się, pozostała żółta
Zapisz cząsteczkowy:
HCl + NaOH →  NaCl + H2O
kwas chlorowodorowy + wodorotlenek sodu → chlorek sodu + woda

Kwas chlorowodorowy, wodorotlenek sodu i chlorek sodu w roztworze wodnym ulegają dysocjacji.
zapis jonowy:
H+ + Cl + Na+  + OH →  Na+ + Cl + H2O
Jony, które są identyczne po obu stronach równania można pominąć:
H+ + Cl + Na+  + OH →  Na+ + Cl + H2O
Zapisz jonowy skrócony: H+  + OH →  H2O

Reakcja kwasu siarkowego(VI) z wodorotlenkiem potasu
Doświadczenie. Do roztworu wodorotlenku potasu dodano krople fenoloftaleiny. Następnie kroplami dodawano roztwór kwasu siarkowego (VI).
Obserwacje: Po dodaniu fenoloftaleiny do roztworu wodorotlenku sodu zaobserwowano pojawienie się malinowego zabarwienia roztworu.
Po dodaniu kwasu siarkowego(VI) roztwór odbarwił się.
Zapisz cząsteczkowy:
H2SO4 + 2KOH →  K2SO4 + 2H2O
kwas siarkowy(VI) + wodorotlenek potasu → siarczan(VI) potasu + woda
zapis jonowy:
2H+ + SO42− + 2K+ + 2OH →  2K+ + SO42− + 2H2O
Zapisz jonowy skrócony: H+  + OH →  H2O

Reakcja zobojętniania polega na łączeniu się kationów wodoru H+ z anionami wodorotlenowymi OH i tworzeniu cząsteczki wody.
Kationy wodoru i aniony wodorotlenkowe łączą się i powstaje woda, mająca odczyn obojętny.
H+  + OH →  H2O


Inne przykłady reakcje zobojętniania

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O
K+ + OH + H+ + NO3 → K+ + NO3 + H2O
H+ + OH  →  H2O

3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6 H2O
3Ca2+ + 6OH + 6H+ + 2PO43− → 3Ca2+ + 2PO43− + 6H2O
H+ + OH  →  H2OZapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl