Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Tlenki pierwiastków bloku d

Charakter chemiczny tlenków wybranych pierwiastków

Tlenki
zasadowe amfoteryczne kwasowe
CrO Cr2O3 CrO3
MnO, Mn2O3 MnO2 Mn2O7
Fe2O3    
CuO    
  ZnO  

Reakcje z kwasami

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O
CuO +2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
Cr2O3 + 6 HCl  → 2 CrCl3 + 3H2O
MnO + 2HCl → MnCl2 + H2O
ZnO + H2SO4 → ZnSO4 +H2O

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychReakcje z zasadami. Reakcja tlenku chromu(VI) z wodą. Aluminotermia. Reakcje redukcji węglem lub wodorem. Reakcje rozkładu. Zastosowania wybranych tlenków.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.