Powrót

Roztwory, rozpuszczanie, rozpuszczalność

Rodzaje roztworów ze względu na ilość substancji rozpuszczonej

Roztwór nasycony − zawiera maksymalną ilość substancji rozpuszczonej w danej temperaturze.
Roztwór nienasycony − w roztworze można jeszcze rozpuścić dodatkową ilość substancji w danej temperaturze.
Roztwór przesycony − roztwór w którym znajduje się więcej substancji rozpuszczonej niż w roztworze nasyconym w danej temperaturze.Roztwór przesycony można otrzymać przez ostrożne oziębianie roztworu nasyconego. Jest to układ bardzo niestabilny i wystarczy wstrząs, czy wrzucenie małego kryształka, aby wykrystalizował nadmiar substancji i roztwór stał się nasyconym.

Nasycenie roztworu można zwiększyć: 
- dodając więcej substancji do roztworu
- obniżając temperaturę

Nasycenie roztworu można zmniejszyć:
- podwyższając temperaturę
- dodając więcej rozpuszczalnika  


Rozcieńczanie roztworu → zmniejszanie stężenia roztworu
Roztwór rozcieńczony → roztwór o małym stężeniu
Roztwór stężony → roztwór o dużym stężeniu (niekoniecznie nasycony)

Stężenie roztworu można zwiększyć przez:
- dodanie substancji
- odparowanie rozpuszczalnika

Stężenie roztworu można zmniejszyć przez:
- dodanie rozpuszczalnika 

Rozpuszczanie a roztwarzanie

Rozpuszczanie ⇒ do rozpuszczalnika dodajemy substancję stałą, która się w tym rozpuszczalniku rozpuszcza (przechodzi do roztworu) - powstaje mieszanina, którą można rozdzielić na substancje wyjściowe - jest to proces fizyczny.
Przykład: rozpuszczanie cukru w wodzie.

Roztwarzanie ⇒ przechodzenie substancji stałej do roztworu, połączone z reakcją chemiczną - powstają nowe substancje.
Przykład: do kwasu solnego dodajemy cynk. Cynk roztwarza się w kwasie solnym, powstaje chlorek cynku.
Nie należy mylić procesu rozpuszczania i roztwarzania mimo, że w obu procesach obserwuje się "zanikanie" substancji. 

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychEfekty towarzyszące rozpuszczaniu. Kontrakcja objętości. Kontrakcja to zjawisko polegające na .... Czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania substancji stałych. Rozpuszczalność jest to ... Rozpuszczalność odczytujemy z wykresów rozpuszczalności. Rozpuszczalność danej substancji zależy od: .... Zależność rozpuszczalności od temperatury: - rozpuszczalność ciał stałych ... - rozpuszczalność gazów ...  Ze względu na rozpuszczalność w danej temperaturze substancje dzielimy na .... Rozpuszczalność molowa Dlaczego podczas rozpuszczania następuje zmiana temperatury roztworu?
Copyright 2011-2021Chem24.pl