Ostatnie informacje


Szanowni Państwo Nauczyciele. 
Proszę o przysyłanie opinii na temat mojego portalu, które pomogą w jego dalszym rozwoju, tak, aby był bardziej pomocny uczniom i nauczycielom. Głównie chodzi o to, czy brakuje zadań w jakimś dziale, treści, czy wyjaśnień w podręczniku, ale też o inne uwagi.

 

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na wykłady z ciekawej chemii dla uczniów szkół średnich.
Kontakt: dr Monika Sadowska (msadowska@chem.uw.edu.pl), tel. 22-55-26-322
29.04.2021 o godz. 16:00
dr hab. Maciej Chotkowski
„Chemia pierwiastków promieniotwórczych”
Wykład odbędzie się w formie online.
Link do wydarzenia: http://meet.google.com/gqd-txda-dao
Ograniczona ilość miejsc.

19.III.2021. W zbiorze zadań przybyło 140 nowych zadań. Łącznie jest już 1858 zadań. Zadania są zgodnie z aktualną podstawą programową chemii. Wszystkie zadania są testowane z uczniami, aby miały odpowiednią skalę trudności i były przydatne do przyszłej matury oraz utrwalały 100% wiedzy ucznia.

18.III.2021. Zadanie z chemii dla maturzystów 2021. Sprawdź się.
Jodowodór w temp. 448oC rozkłada się i pozostaje w równowadze z jodem i wodorem zgodnie z równaniem reakcji
2HI(g) ⇄ H2(g) + I2(g)      K=0,02
Do reaktora o objętości 2dm2 wprowadzono 1 mol wodoru i 2 mole jodu.
Oblicz stężenie jodowodoru w stanie równowagi.  

Rozwiązanie i odpowiedź: ID3036  Zadania - Procesy równowagowe

1.II.2021. SUKCES chem24.pl

Odnośnik do portalu chem24.pl został zamieszczony w serwisie rządowym
www.gov.pl/web/zdalnelekcje/chemia-styczen-2021-r6

17.XII.2020. Maturzyści - zadanie dla was: 
75 g hydratu Ca(NO3)2·4H2O rozpuszczono w wodzie a następnie przez otrzymany roztwór przepuszczano tlenek węgla(IV). W wyniku reakcji otrzymano 28g węglanu wapnia. Oblicz wydajność reakcji.  ODP: 88,1%

Nie wyszło? Sprawdź, jak to rozwiązać: ID 2330, Reakcje w roztworach.

7.XII. 2020. Maturzyści 2021. Eny, any, cyklo, ale i ony, czyli totalne zamieszanie. Wyzwanie dla was. Zmierzcie się z zadaniem z działu Pochodne węglowodorów:
Zadanie.1. W wyniku ogrzewania cyklobutanonu w temp. 350oC rozkłada się on na etylen i keten. Keteny to nienasycone ketony z podwójnymi wiązaniami >C=C=O.
Napisz równanie rozkładu cyklobutanonu za pomocą wzorów półstrukturalnych z uwzględnieniem warunków reakcji oraz podaj nazwy systematyczne produktów.
Zadanie.2
. Cyklobutanon posiada dwa izomery o budowie łańcuchowej.
Narysuj ich wzory półstrukturalne i podaj ich nazwy systematyczne.

Odpowiedź ID2300: Pochodne węglowodorów cz.3

Zadanie jest oparte dokładnie na podstawie programowej LO.

27.XI.2020. Zadanie dla maturzystów (i nie tylko). Można je rozwiązać wykonując tylko 1 działanie na kalkulatorze (bo zakładam, ze 10-3 to już bez...).
Miedź otrzymuje sie się z jej rud. Ruda miedzi, w składzie której  znajduje się siarczek miedzi(I) zawiera 97,75% zanieczyszczeń.
Oblicz ilość miedzi w tej rudzie wyrażoną w procentach masowych.
Odp.1,78%
Sposób rozwiązania: Zbiór zadań. Związki zanieczyszczone.

6.XI.2020. Zadanie dla maturzystów 2021:
W I etapie doświadczenia do probówki zawierającej roztwór jodu dodano roztwór skrobi. Zawartość probówki przybrała granatowe zabarwienie spowodowane oddziaływaniem jodu ze skrobią. Następnie do zawartości probówki dodano roztwór arsenianu(III) sodu NaAsO2. Zaobserwowano odbarwienie roztworu. Po reakcji jednym z produktów były jony arsenianowe(V).
1. Napisz jonowe skrócone równanie reakcji, jaka zaszła w probówce a współczynniki dobierz metodą bilansu jonowo-elektronowego.
W II etapie doświadczenia do zawartości probówki otrzymanej w etapie I. dodawano kroplami roztwór HCl, aż do zaobserwowania ponownego zabarwienia.
2. Wyjaśnij, dlaczego nastąpiło ponowne zabarwienie roztworu.

Odpowiedź: Redoks przed maturą. Zad.ID 2031.

6.X.2020. Dodano nowe zadania: Kwasy W zbiorze jest już 2256 zadań - 1553 zadania treningowe i 703 zadania maturalne.

2.X.2020. Dodano nowy test wyboru w dziale Systematyka związków nieorganicznych: Kwasy.

21.09.2020. Dodano 11 zadań w dziale Systematyka związków nieorganicznych: Wodorotlenki

20.09.2020. Dodano nowe testy wyboru dla LO: Tlenki, nadtlenki, wodorki i Wodorotlenki w dziale Systematyka związków nieorganicznych.

22.08.2020. Dodano 150 nowych zadań w różnych działach. W zbiorze zadań maturalnych jest już 700 zadań a w zbiorze zdań treningowych jest prawie 1500 zdań.

01.08.2020. Dodano nowy dział do zbioru zadań Sztuczne reakcje jądrowe.

01.08.2020. Pełny komplet testów z działu Atom i cząsteczka.

22.07.2020. Dodano nowy test wyboru: Izotopy i nuklidy.

18.07.2020. Jak porównywać moc kwasów i zasad, to wszyscy z pewnością wiedzą. A jak porównywać moc sprzężonych kwasów i zasad Bronsteda? O tym nowy artykuł: Moc kwasów i zasad Bronsteda.

6.05.2010: Obliczenia w chemii organicznej. Pomęczcie się z takim zadaniem:
W wyniku spalenia 30cm3 pewnego węglowodoru w 60cm3 tlenu powstało 30cm3 tlenku węgla(IV).
Ustal wzór węglowodoru, który brał udział w reakcji.
Odp. CH4. Coś poszło nie tak? Zad. ID 1428 - https://chem24.pl/chemia-zadania,zadania,80,Obliczenia-w-chemii-organicznej

Copyright 2011-2021Chem24.pl