Ostatnie informacje


26.XI.2021. Publikacja rozwiązanych zadań ze zbiorów nie będzie realizowana. Okazało się, że jest zbyt dużo wydań zbiorów w aktualnym użyciu a w każdym wydaniu jest nieco inna numeracja. W przyszłym roku pewnie będzie kolejne wydanie.

22.XI.2021. Portal Chem24 został doceniony przez NAUCZYCIELI. Ponad 30% stałych użytkowników to nauczyciele, 70% - uczniowie szkół średnich i ogromny, nierejestrowany ruch uczniów szkół podstawowych.

13.XI.2021. Prawa Faradaya - to temat, który nie jest uwzględniony w Podstawie Programowej z chemii LO, jednak niektórzy nauczyciele realizują go na lekcjach i wymagają jego znajomości na sprawdzianach. Na prośbę wielu uczniów zadania z tego tematu zostały umieszczone w dziale Elektrochemia.

10.XI.2021. Dodano 14 nowych zadań. Aktualnie w zbiorze jest 1919 zadań treningowych i 747 zadań z arkuszy CKE.

8.XI. 2021. UWAGA UCZNIOWIE LO chemia program rozszerzony posiadający konta na chem24.
1 godzina bezpłatnych konsultacji  on-line via Google Meeting dla 3 uczniów.
Decyduje kolejność zgłoszeń przez formularz kontaktowy.
Termin: 11.11.2021.

Już brak wolnych miejsc.

 

23.10.2021. Hydraty w zadaniach obliczeniowych sprawiają dużo problemów. To może takie zadanko dla treningu:

W wodzie o temp.20oC rozpuszczono hydrat CuCl2· 2H2O i otrzymano nasycony roztwór CuCl2 o gęstości 1,2g/cm3. Rozpuszczalność CuCl2· 2H2O w temp. 20oC wynosi 218g/100g H2O.    M CuCl2 = 134g/mol.

Oblicz stężenie molowe jonów Cl w tym roztworze.
Odp. 9,66  
Rozwiązanie zad. ID 3133: Hydraty cz.2.


Masz problem z zadaniem lub zrozumieniem treści - napisz.
Bezpłatna pomoc uczniom LO.
___________________________

Udostępnianie konta innym osobom to nic innego, jak okradanie autora portalu, jak również czyn niezgodny z Regulaminem. Zablokowano bezpowrotnie 14 kont. W obserwacji jest 8 kolejnych kont.

 

22.10.2021. Dodano 16 nowych zadań. Aktualnie w zbiorze jest 1907 zadań treningowych i 745 zadań z arkuszy CKE.

6.10.2021. Częstą porażką przy rozwiązywaniu obliczeniowych zadań z chemii są braki w matematyce. Obliczenia chemiczne wymagają znajomości zagadnień, które musisz mieć opanowane: operacje na liczbach w postaci wykładniczej, obliczanie logarytmów, rozwiązywanie równań kwadratowych i układów równań, pierwiastkowanie.

10.07.2021. Nazwa węglowodoru zawierającego w łańcuchu węglowym wiązanie podwójne nie zawsze musi zawierać końcówkę -en. Co to jest metyliden i jak nazwać prawidłowo związek z wiązaniem podwójnym dowiesz się z akapitu w artykule Alkeny. Przedstawione treści są poza podstawą programową dla uczniów chcących poszerzyć wiedzę chemiczną.

29.VI. 2021. W cząsteczkach znajdują się różne kąty między wiązaniami, jednak nie zawsze są one równe kątom między orbitalami wynikającymi z typu hybrydyzacji. Jakie kąty są między wiązaniami w cząsteczkach F2CO, Cl2CO i H2CO?  Która z tych cząsteczek ma największy kąt a która najmniejszy? Dlaczego te kąty są różne pomimo podobnej budowy?
Nowy artykuł dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z chemii (poza podstawą programową): Kąty między wiązaniami.

17.VI.2021. Aromatyczność, reguła Hückla. - to notka dopisana do artykułu Benzen  Kiedy dany związek można zakwalifikować jako aromatyczny? Nie wszystkie związki mające cząsteczki podobne do benzenu są aromatyczne. Notka poszerza wiedzę, która nie jest wymagana w podstawie programowej LO.

 

Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.