Ostatnie informacje


Masz problem ze zrozumieniem lub zadaniem? Napisz.
UWAGA: opisz problem, przyślij swoją propozycję a nie zadanie do rozwiązania.
NIE rozwiązuję zadań ZA uczniów - pomagam w rozwiązaniu i w zrozumieniu.

27.XI.2020. Zadanie dla maturzystów (i nie tylko). Można je rozwiązać wykonując tylko 1 działanie na kalkulatorze (bo zakładam, ze 10-3 to już bez...).
Miedź otrzymuje sie się z jej rud. Ruda miedzi, w składzie której  znajduje się siarczek miedzi(I) zawiera 97,75% zanieczyszczeń.
Oblicz ilość miedzi w tej rudzie wyrażoną w procentach masowych.
Odp.1,78%
Sposób rozwiązania: Zbiór zadań. Związki zanieczyszczone.

 

26.XI.2020. W zbiorze zadań przybyło 18 nowych zadań. Łącznie jest już 1607 zadań. Zadania są zgodnie z aktualną podstawą programową chemii. Wszystkie zadania są testowane z uczniami, aby miały odpowiednią skalę trudności i były przydatne do przyszłej matury oraz utrwalały 100% wiedzy ucznia.

10.XI.2020. W zbiorze zadań przybyło 36 nowych zadań...

6.XI.2020. Zadanie dla maturzystów 2021:
W I etapie doświadczenia do probówki zawierającej roztwór jodu dodano roztwór skrobi. Zawartość probówki przybrała granatowe zabarwienie spowodowane oddziaływaniem jodu ze skrobią. Następnie do zawartości probówki dodano roztwór arsenianu(III) sodu NaAsO2. Zaobserwowano odbarwienie roztworu. Po reakcji jednym z produktów były jony arsenianowe(V).
1. Napisz jonowe skrócone równanie reakcji, jaka zaszła w probówce a współczynniki dobierz metodą bilansu jonowo-elektronowego.
W II etapie doświadczenia do zawartości probówki otrzymanej w etapie I. dodawano kroplami roztwór HCl, aż do zaobserwowania ponownego zabarwienia.
2. Wyjaśnij, dlaczego nastąpiło ponowne zabarwienie roztworu.

Odpowiedź: Redoks przed maturą. Zad.ID 2031.

6.X.2020. Dodano nowe zadania: Kwasy W zbiorze jest już 2256 zadań - 1553 zadania treningowe i 703 zadania maturalne.

2.X.2020. Dodano nowy test wyboru w dziale Systematyka związków nieorganicznych: Kwasy.

21.09.2020. Dodano 11 zadań w dziale Systematyka związków nieorganicznych: Wodorotlenki

20.09.2020. Dodano nowe testy wyboru dla LO: Tlenki, nadtlenki, wodorki i Wodorotlenki w dziale Systematyka związków nieorganicznych.

22.08.2020. Dodano 150 nowych zadań w różnych działach. W zbiorze zadań maturalnych jest już 700 zadań a w zbiorze zdań treningowych jest prawie 1500 zdań.

01.08.2020. Dodano nowy dział do zbioru zadań Sztuczne reakcje jądrowe.

01.08.2020. Pełny komplet testów z działu Atom i cząsteczka.

22.07.2020. Dodano nowy test wyboru: Izotopy i nuklidy.

18.07.2020. Jak porównywać moc kwasów i zasad, to wszyscy z pewnością wiedzą. A jak porównywać moc sprzężonych kwasów i zasad Bronsteda? O tym nowy artykuł: Moc kwasów i zasad Bronsteda.

6.05.2010: Obliczenia w chemii organicznej. Pomęczcie się z takim zadaniem:
W wyniku spalenia 30cm3 pewnego węglowodoru w 60cm3 tlenu powstało 30cm3 tlenku węgla(IV).
Ustal wzór węglowodoru, który brał udział w reakcji.
Odp. CH4. Coś poszło nie tak? Zad. ID 1428 - https://chem24.pl/chemia-zadania,zadania,80,Obliczenia-w-chemii-organicznej

17.04.2020: Obliczenia w chemii nieorganicznej. Sprawdź się:

Do roztworu zawierającego rozpuszczono 10g mieszaniny azotanu(V) baru i chlorku baru a następnie dodano roztwór azotanu(V) srebra w nadmiarze. W wyniku reakcji wytrącił się osad w ilości 2,866 g, który odsączono.
Oblicz liczbę moli jonów baru w przesączu.
Wykorzystaj: 
M AgCl = 143,3g/mol, M Ba(NO3)2 = 261,3 g/mol,  M BaCl2 =  208,2 g/mol
Odp. 0,040 mola Ba2+  
Zobacz, jak zostało to rozwiązane krok po kroku: Zadanie ID 1081

10.04.2020. Aminokwasy. Krótkie zadanie:
W roztworze alaniny (kwas 2-aminopropanowego) mającym pH równe punktowi izoelektrycznemu znajdują się jony obojnacze.
Określ charakter (kwasowy, zasadowy) grup −COO i −NH3+ w tym jonie.

Odpowiedź ID1322: https://chem24.pl/chemia-zadania,zadania,121,Aminokwasy--bialka

30.03.2020. Czy to zadanko jest trudne? Rozwiązuje go poprawnie tylko 20% uczniów...

Do roztworu zawierającego 20g kwasu solnego dodano 30g sodu. Oblicz objętość wydzielonego wodoru. 

Odpowiedź: 14,61 dm3 H2   
Sposób wykonania: https://chem24.pl/chemia-zadania,zadania,11,Zestaw-1-   ID 1296

21.03.2020. Zmierzcie się z zadaniem:

Do roztworu zawierającego 2,68g chlorku glinu dodawano kroplami roztwór wodorotlenku potasu o stężeniu 0,5 mol/dm3. Zaobserwowano wytrącenie osadu a następnie jego roztwarzanie. Dodawanie roztworu KOH przerwano w momencie całkowitego roztworzenia osadu. W wyniku doświadczenia powstał rozpuszczalny w wodzie związek koordynacyjny, w którym liczba koordynacyjna jonu centralnego wynosi 4.

Oblicz całkowitą objętość dodanego wodorotlenku potasu.

Zadanie można wykonać w dwóch działaniach matematycznych a wynik to 0,16 dm3.

Nie wyszło? Sposób wykonania: https://chem24.pl/chemia-zadania,zadania,11,Zestaw-1-   ID 1316

 

22.02.2020. Dlaczego wodorotlenek miedzi(II) dobrze roztwarza się w roztworze amoniaku dowiesz się z nowej notatki zawartej w: Miedziowce

30.01.2010. LO-4-letnie: Nowy dział w zbiorze zadań - Elektrochemia. Na razie 10 zadań z ogniw. Ogniwa galwaniczne 

26.01.2020. UWAGA MATURZYŚCI Zadanie nr 11 z arkusza matury chemia 2019 zaliczyło poprawnie tylko 4% uczniów (robi wrażenie!) mimo, że dotyczyło ono tak łatwego pojęcia, jak stopień dysocjacji. Więc krótki, szybki test:
W roztworze jest 18 cząsteczek XH, 2 jony H+ i 2 jony X-. Oblicz stopień dysocjacji kwasu HX.
Wyszło 10%? Możesz sobie pogratulować. Wyszlo inaczej? Jest jeszcze czas, aby się dokształcić - zobacz jak to zrobić: Stopień dysocjacji

26.01.2020. UWAGA MATURZYŚCI. Zadanie 10.2. z arkusza matury chemia 2019 rozwiązało tylko 32% uczniów (utrata 2 pkt). Zadanie oceniam jako łatwe, gdy z wymaga tylko opanowania wiedzy. Dotyczy ono napisania równań reakcji wodorotlenków glinu i cynku w formie jonowej skróconej zachodzących podczas doświadczenia z amoniakiem. Warto opanować te reaakcje. O amoniaku

24.01.2020. Przybyło kilka nowych zadań w róznych działach. W zbiorze zadań jest już 1357 zadań.

12.01.2020. Dodano nowy artykuł Skały gipsowe. Treści zgodne z podstawą programową: zastosowania skał gipsowych, proces twardnienia zaprawy gipsowej

12.01.2020. Zobacz nowy artykuł: Twardość wody. Temat obowiązkowy dla LO 4-letnich poziom podstawowy i rozszerzony. Dowiesz się: co to jest twardość węglanowa i niewęglanowa, co to jest twardość trwała i nietrwała, jakie są metody usuwania twardości wody,  co to są wody mineralne.

11.01.2020. Dodano nowy dział: Wybrane związki neorganiczne. I pierwszy artykuł: Skały wapienne. Węglan wapnia. Temat obowiązkowy zgodnie z podstawą programową chemia LO 3-letnie i LO 4-letnie.

Copyright 2011-2020Chem24.pl