Ostatnie informacje


 

30.03.2020. Maturzyści 2020. Czy to zadanko jest trudne? Rozwiązuje go poprawnie tylko 20% uczniów...

Do roztworu zawierającego 20g kwasu solnego dodano 30g sodu. Oblicz objętość wydzielonego wodoru. 

Odpowiedź: 14,61 dm3 H2   
Sposób wykonania: https://chem24.pl/chemia-zadania,zadania,11,Zestaw-1-   ID 1296

21.03.2020. Maturzyści 2020. Zmierzcie się z zadaniem:

Do roztworu zawierającego 2,68g chlorku glinu dodawano kroplami roztwór wodorotlenku potasu o stężeniu 0,5 mol/dm3. Zaobserwowano wytrącenie osadu a następnie jego roztwarzanie. Dodawanie roztworu KOH przerwano w momencie całkowitego roztworzenia osadu. W wyniku doświadczenia powstał rozpuszczalny w wodzie związek koordynacyjny, w którym liczba koordynacyjna jonu centralnego wynosi 4.

Oblicz całkowitą objętość dodanego wodorotlenku potasu.

Zadanie można wykonać w dwóch działaniach matematycznych a wynik to 0,16 dm3.

Nie wyszło? Sposób wykonania: https://chem24.pl/chemia-zadania,zadania,11,Zestaw-1-   ID 1316

 

22.02.2020. Dlaczego wodorotlenek miedzi(II) dobrze roztwarza się w roztworze amoniaku dowiesz się z nowej notatki zawartej w: Miedziowce

30.01.2010. LO-4-letnie: Nowy dział w zbiorze zadań - Elektrochemia. Na razie 10 zadań z ogniw. Ogniwa galwaniczne 

26.01.2020. UWAGA MATURZYŚCI Zadanie nr 11 z arkusza matury chemia 2019 zaliczyło poprawnie tylko 4% uczniów (robi wrażenie!) mimo, że dotyczyło ono tak łatwego pojęcia, jak stopień dysocjacji. Więc krótki, szybki test:
W roztworze jest 18 cząsteczek XH, 2 jony H+ i 2 jony X-. Oblicz stopień dysocjacji kwasu HX.
Wyszło 10%? Możesz sobie pogratulować. Wyszlo inaczej? Jest jeszcze czas, aby się dokształcić - zobacz jak to zrobić: Stopień dysocjacji

26.01.2020. UWAGA MATURZYŚCI. Zadanie 10.2. z arkusza matury chemia 2019 rozwiązało tylko 32% uczniów (utrata 2 pkt). Zadanie oceniam jako łatwe, gdy z wymaga tylko opanowania wiedzy. Dotyczy ono napisania równań reakcji wodorotlenków glinu i cynku w formie jonowej skróconej zachodzących podczas doświadczenia z amoniakiem. Warto opanować te reaakcje. O amoniaku

24.01.2020. Przybyło kilka nowych zadań w róznych działach. W zbiorze zadań jest już 1357 zadań.

12.01.2020. Dodano nowy artykuł Skały gipsowe. Treści zgodne z podstawą programową: zastosowania skał gipsowych, proces twardnienia zaprawy gipsowej

12.01.2020. Zobacz nowy artykuł: Twardość wody. Temat obowiązkowy dla LO 4-letnich poziom podstawowy i rozszerzony. Dowiesz się: co to jest twardość węglanowa i niewęglanowa, co to jest twardość trwała i nietrwała, jakie są metody usuwania twardości wody,  co to są wody mineralne.

11.01.2020. Dodano nowy dział: Wybrane związki neorganiczne. I pierwszy artykuł: Skały wapienne. Węglan wapnia. Temat obowiązkowy zgodnie z podstawą programową chemia LO 3-letnie i LO 4-letnie/

29.12.2019. Kwas borowy występuje często w zadaniach. Warto przypomnieć sobie przed maturą. Ciekawy przypadek dysocjacji kwasu borowego H3BO3. Zaktualizowane: Kwasy i zasady wg Lewisa.

28.12.2019. Nowa notatka: Szkło, substancje bezpostaciowe, proces technologiczny, rodzaje szkła. Węglowce

23.12.2019. Zadanie 41. z akusza maturalnego z chemii 2018  łączy wiedzę o pierwiastkach i kompleksach. Skąd biorą się akwakompleksy i jak napisać równanie reakcji zgodne ze schematem
Be —H2O+ → [Be(H2O)4]2+  dowiesz się, jak przeczytasz: Związki kompleksowe oraz Berylowce

19.12.2019. Otrzymałem pytanie od ucznia odnośnie zadania 14. z matury 2019, na które odpowiedziało poprawnie tylko 13% uczniów (wg CKE).

Jak to jest, że pH czystej wody wraz ze wzrostem temperatury maleje skoro wszyscy się uczą, że wynosi 7 a odczyn jest obojętny. Wyjaśnienie tego zjawiska zamieściłem tu: Iloczyn jonowy wody.

16.12.2019. Przystosowanie portalu do programu 4-letniego LO zakończone.

18.11.2019. Dodałem 16 nowych zadań do ćwiczeń wzorów elektronowych i kilka zadań z hybrydyzacji Wzory elektronowe

7.11.2019. LO. Rozszerzono notatkę dotyczącą chromatografii o rysunki i definicje współczynnika RfSposoby rozdzielania mieszanin.

5.11.2019. LO dla zainteresowanych chemią. Dodano notatkę (N) Wykrywanie jonu chlorkowego Cl w analityce chemicznejWłasności fizyczne i chemiczne fluorowców

3.11.2019. Efekty towarzyszące rozpuszczaniu - to notatka dodana do Roztwory, rozpuszczalność. Dowiesz się również dlaczego podczas rozpuszczania następuje zmiana temperatury roztworu.

29.10.2019. LO. Pytanie ucznia: Dlaczego masa atomowa i masa molowa są sobie liczbowo równe, czyli np.14u --> 14g/mol. Odpowiedzi udzieliłem w notatce Masa atomowa a masa molowa w Mol, masa molowa, objętość molowa.

 
Copyright 2011-2020Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.