Ostatnie informacje


Komunikat
Od dnia 20.VI do dnia 31.VIII zakładanie i przedłużanie kont nie będzie możliwe. 
Jeśli uczysz się w wakacje i potrzebujesz dostęp - skontaktuj się z Administratorem przez Formularz Kontaktowy.

________________________________-

Masz problem z zadaniem lub zrozumieniem treści - napisz.
Bezpłatna pomoc uczniom LO.

 

10.07.2021. Nazwa węglowodoru zawierającego w łańcuchu węglowym wiązanie podwójne nie zawsze musi zawierać końcówkę -en. Co to jest metyliden i jak nazwać prawidłowo związek z wiązaniem podwójnym dowiesz się z akapitu w artykule Alkeny. Przedstawione treści są poza podstawą programową dla uczniów chcących poszerzyć wiedzę chemiczną.

29.VI. 2021. W cząsteczkach znajdują się różne kąty między wiązaniami, jednak nie zawsze są one równe kątom między orbitalami wynikającymi z typu hybrydyzacji. Jakie kąty są między wiązaniami w cząsteczkach F2CO, Cl2CO i H2CO?  Która z tych cząsteczek ma największy kąt a która najmniejszy? Dlaczego te kąty są różne pomimo podobnej budowy?
Nowy artykuł dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z chemii (poza podstawą programową): Kąty między wiązaniami.

17.VI.2021. Aromatyczność, reguła Hückla. - to notka dopisana do artykułu Benzen  Kiedy dany związek można zakwalifikować jako aromatyczny? Nie wszystkie związki mające cząsteczki podobne do benzenu są aromatyczne. Notka poszerza wiedzę, która nie jest wymagana w podstawie programowej LO.

 

19.III.2021. W zbiorze zadań przybyło 140 nowych zadań. Łącznie jest już 1858 zadań. Zadania są zgodnie z aktualną podstawą programową chemii. Wszystkie zadania są testowane z uczniami, aby miały odpowiednią skalę trudności i były przydatne do przyszłej matury oraz utrwalały 100% wiedzy ucznia.

18.III.2021. Zadanie z chemii dla maturzystów 2021. Sprawdź się.
Jodowodór w temp. 448oC rozkłada się i pozostaje w równowadze z jodem i wodorem zgodnie z równaniem reakcji
2HI(g) ⇄ H2(g) + I2(g)      K=0,02
Do reaktora o objętości 2dm2 wprowadzono 1 mol wodoru i 2 mole jodu.
Oblicz stężenie jodowodoru w stanie równowagi.  

Rozwiązanie i odpowiedź: ID3036  Zadania - Procesy równowagowe

1.II.2021. SUKCES chem24.pl

Odnośnik do portalu chem24.pl został zamieszczony w serwisie rządowym
www.gov.pl/web/zdalnelekcje/chemia-styczen-2021-r6

17.XII.2020. Maturzyści - zadanie dla was: 
75 g hydratu Ca(NO3)2·4H2O rozpuszczono w wodzie a następnie przez otrzymany roztwór przepuszczano tlenek węgla(IV). W wyniku reakcji otrzymano 28g węglanu wapnia. Oblicz wydajność reakcji.  ODP: 88,1%

Nie wyszło? Sprawdź, jak to rozwiązać: ID 2330, Reakcje w roztworach.

7.XII. 2020. Maturzyści 2021. Eny, any, cyklo, ale i ony, czyli totalne zamieszanie. Wyzwanie dla was. Zmierzcie się z zadaniem z działu Pochodne węglowodorów:
Zadanie.1. W wyniku ogrzewania cyklobutanonu w temp. 350oC rozkłada się on na etylen i keten. Keteny to nienasycone ketony z podwójnymi wiązaniami >C=C=O.
Napisz równanie rozkładu cyklobutanonu za pomocą wzorów półstrukturalnych z uwzględnieniem warunków reakcji oraz podaj nazwy systematyczne produktów.
Zadanie.2
. Cyklobutanon posiada dwa izomery o budowie łańcuchowej.
Narysuj ich wzory półstrukturalne i podaj ich nazwy systematyczne.

Odpowiedź ID2300: Pochodne węglowodorów cz.3

Zadanie jest oparte dokładnie na podstawie programowej LO.

27.XI.2020. Zadanie dla maturzystów (i nie tylko). Można je rozwiązać wykonując tylko 1 działanie na kalkulatorze (bo zakładam, ze 10-3 to już bez...).
Miedź otrzymuje sie się z jej rud. Ruda miedzi, w składzie której  znajduje się siarczek miedzi(I) zawiera 97,75% zanieczyszczeń.
Oblicz ilość miedzi w tej rudzie wyrażoną w procentach masowych.
Odp.1,78%
Sposób rozwiązania: Zbiór zadań. Związki zanieczyszczone.

6.XI.2020. Zadanie dla maturzystów 2021:
W I etapie doświadczenia do probówki zawierającej roztwór jodu dodano roztwór skrobi. Zawartość probówki przybrała granatowe zabarwienie spowodowane oddziaływaniem jodu ze skrobią. Następnie do zawartości probówki dodano roztwór arsenianu(III) sodu NaAsO2. Zaobserwowano odbarwienie roztworu. Po reakcji jednym z produktów były jony arsenianowe(V).
1. Napisz jonowe skrócone równanie reakcji, jaka zaszła w probówce a współczynniki dobierz metodą bilansu jonowo-elektronowego.
W II etapie doświadczenia do zawartości probówki otrzymanej w etapie I. dodawano kroplami roztwór HCl, aż do zaobserwowania ponownego zabarwienia.
2. Wyjaśnij, dlaczego nastąpiło ponowne zabarwienie roztworu.

Odpowiedź: Redoks przed maturą. Zad.ID 2031.

6.X.2020. Dodano nowe zadania: Kwasy W zbiorze jest już 2256 zadań - 1553 zadania treningowe i 703 zadania maturalne.

2.X.2020. Dodano nowy test wyboru w dziale Systematyka związków nieorganicznych: Kwasy.

Copyright 2011-2021Chem24.pl