Ostatnie informacje


Szanowni Nauczyciele.
Dziękuję za dobre opinie o moim portalu i za to, że wykorzystujecie go w tak dużym zakresie.
Aby był jeszcze bardziej Wam i Uczniom pomocny - piszcie, co jeszcze można dodać, czy zmienić.

 

Masz problem ze zrozumieniem lub zadaniem? Napisz.
UWAGA: opisz problem, przyślij swoją propozycję a nie zadanie do rozwiązania.
NIE rozwiązuję zadań ZA uczniów - pomagam w rozwiązaniu i w zrozumieniu.

6.X.2020. Dodano nowe zadania: Kwasy W zbiorze jest już 2256 zadań - 1553 zadania treningowe i 703 zadania maturalne.

2.X.2020. Dodano nowy test wyboru w dziale Systematyka związków nieorganicznych: Kwasy.

21.09.2020. Dodano 11 zadań w dziale Systematyka związków nieorganicznych: Wodorotlenki

20.09.2020. Dodano nowe testy wyboru dla LO: Tlenki, nadtlenki, wodorki i Wodorotlenki w dziale Systematyka związków nieorganicznych.

22.08.2020. Dodano 150 nowych zadań w różnych działach. W zbiorze zadań maturalnych jest już 700 zadań a w zbiorze zdań treningowych jest prawie 1500 zdań.

01.08.2020. Dodano nowy dział do zbioru zadań Sztuczne reakcje jądrowe.

01.08.2020. Pełny komplet testów z działu Atom i cząsteczka.

22.07.2020. Dodano nowy test wyboru: Izotopy i nuklidy.

18.07.2020. Jak porównywać moc kwasów i zasad, to wszyscy z pewnością wiedzą. A jak porównywać moc sprzężonych kwasów i zasad Bronsteda? O tym nowy artykuł: Moc kwasów i zasad Bronsteda.

6.05.2010: Obliczenia w chemii organicznej. Pomęczcie się z takim zadaniem:
W wyniku spalenia 30cm3 pewnego węglowodoru w 60cm3 tlenu powstało 30cm3 tlenku węgla(IV).
Ustal wzór węglowodoru, który brał udział w reakcji.
Odp. CH4. Coś poszło nie tak? Zad. ID 1428 - https://chem24.pl/chemia-zadania,zadania,80,Obliczenia-w-chemii-organicznej

17.04.2020: Obliczenia w chemii nieorganicznej. Sprawdź się:

Do roztworu zawierającego rozpuszczono 10g mieszaniny azotanu(V) baru i chlorku baru a następnie dodano roztwór azotanu(V) srebra w nadmiarze. W wyniku reakcji wytrącił się osad w ilości 2,866 g, który odsączono.
Oblicz liczbę moli jonów baru w przesączu.
Wykorzystaj: 
M AgCl = 143,3g/mol, M Ba(NO3)2 = 261,3 g/mol,  M BaCl2 =  208,2 g/mol
Odp. 0,040 mola Ba2+  
Zobacz, jak zostało to rozwiązane krok po kroku: Zadanie ID 1081

10.04.2020. Aminokwasy. Krótkie zadanie:
W roztworze alaniny (kwas 2-aminopropanowego) mającym pH równe punktowi izoelektrycznemu znajdują się jony obojnacze.
Określ charakter (kwasowy, zasadowy) grup −COO i −NH3+ w tym jonie.

Odpowiedź ID1322: https://chem24.pl/chemia-zadania,zadania,121,Aminokwasy--bialka

30.03.2020. Czy to zadanko jest trudne? Rozwiązuje go poprawnie tylko 20% uczniów...

Do roztworu zawierającego 20g kwasu solnego dodano 30g sodu. Oblicz objętość wydzielonego wodoru. 

Odpowiedź: 14,61 dm3 H2   
Sposób wykonania: https://chem24.pl/chemia-zadania,zadania,11,Zestaw-1-   ID 1296

21.03.2020. Zmierzcie się z zadaniem:

Do roztworu zawierającego 2,68g chlorku glinu dodawano kroplami roztwór wodorotlenku potasu o stężeniu 0,5 mol/dm3. Zaobserwowano wytrącenie osadu a następnie jego roztwarzanie. Dodawanie roztworu KOH przerwano w momencie całkowitego roztworzenia osadu. W wyniku doświadczenia powstał rozpuszczalny w wodzie związek koordynacyjny, w którym liczba koordynacyjna jonu centralnego wynosi 4.

Oblicz całkowitą objętość dodanego wodorotlenku potasu.

Zadanie można wykonać w dwóch działaniach matematycznych a wynik to 0,16 dm3.

Nie wyszło? Sposób wykonania: https://chem24.pl/chemia-zadania,zadania,11,Zestaw-1-   ID 1316

 

22.02.2020. Dlaczego wodorotlenek miedzi(II) dobrze roztwarza się w roztworze amoniaku dowiesz się z nowej notatki zawartej w: Miedziowce

30.01.2010. LO-4-letnie: Nowy dział w zbiorze zadań - Elektrochemia. Na razie 10 zadań z ogniw. Ogniwa galwaniczne 

26.01.2020. UWAGA MATURZYŚCI Zadanie nr 11 z arkusza matury chemia 2019 zaliczyło poprawnie tylko 4% uczniów (robi wrażenie!) mimo, że dotyczyło ono tak łatwego pojęcia, jak stopień dysocjacji. Więc krótki, szybki test:
W roztworze jest 18 cząsteczek XH, 2 jony H+ i 2 jony X-. Oblicz stopień dysocjacji kwasu HX.
Wyszło 10%? Możesz sobie pogratulować. Wyszlo inaczej? Jest jeszcze czas, aby się dokształcić - zobacz jak to zrobić: Stopień dysocjacji

26.01.2020. UWAGA MATURZYŚCI. Zadanie 10.2. z arkusza matury chemia 2019 rozwiązało tylko 32% uczniów (utrata 2 pkt). Zadanie oceniam jako łatwe, gdy z wymaga tylko opanowania wiedzy. Dotyczy ono napisania równań reakcji wodorotlenków glinu i cynku w formie jonowej skróconej zachodzących podczas doświadczenia z amoniakiem. Warto opanować te reaakcje. O amoniaku

24.01.2020. Przybyło kilka nowych zadań w róznych działach. W zbiorze zadań jest już 1357 zadań.

12.01.2020. Dodano nowy artykuł Skały gipsowe. Treści zgodne z podstawą programową: zastosowania skał gipsowych, proces twardnienia zaprawy gipsowej

12.01.2020. Zobacz nowy artykuł: Twardość wody. Temat obowiązkowy dla LO 4-letnich poziom podstawowy i rozszerzony. Dowiesz się: co to jest twardość węglanowa i niewęglanowa, co to jest twardość trwała i nietrwała, jakie są metody usuwania twardości wody,  co to są wody mineralne.

11.01.2020. Dodano nowy dział: Wybrane związki neorganiczne. I pierwszy artykuł: Skały wapienne. Węglan wapnia. Temat obowiązkowy zgodnie z podstawą programową chemia LO 3-letnie i LO 4-letnie/

29.12.2019. Kwas borowy występuje często w zadaniach. Warto przypomnieć sobie przed maturą. Ciekawy przypadek dysocjacji kwasu borowego H3BO3. Zaktualizowane: Kwasy i zasady wg Lewisa.

28.12.2019. Nowa notatka: Szkło, substancje bezpostaciowe, proces technologiczny, rodzaje szkła. Węglowce

Copyright 2011-2020Chem24.pl