Ostatnie informacje


23.10.2021. Hydraty w zadaniach obliczeniowych sprawiają dużo problemów. To może takie zadanko dla treningu:

W wodzie o temp.20oC rozpuszczono hydrat CuCl2· 2H2O i otrzymano nasycony roztwór CuCl2 o gęstości 1,2g/cm3. Rozpuszczalność CuCl2· 2H2O w temp. 20oC wynosi 218g/100g H2O.    M CuCl2 = 134g/mol.

Oblicz stężenie molowe jonów Cl w tym roztworze.
Odp. 6,7  
Rozwiązanie zad. ID 3133: Hydraty cz.2.


Masz problem z zadaniem lub zrozumieniem treści - napisz.
Bezpłatna pomoc uczniom LO.
___________________________

Udostępnianie konta innym osobom to nic innego, jak okradanie autora portalu, jak również czyn niezgodny z Regulaminem. Zablokowano bezpowrotnie 14 kont. W obserwacji jest 8 kolejnych kont.

 

22.10.2021. Dodano 16 nowych zadań. Aktualnie w zbiorze jest 1907 zadań treningowych i 745 zadań z arkuszy CKE.

6.10.2021. Częstą porażką przy rozwiązywaniu obliczeniowych zadań z chemii są braki w matematyce. Obliczenia chemiczne wymagają znajomości zagadnień, które musisz mieć opanowane: operacje na liczbach w postaci wykładniczej, obliczanie logarytmów, rozwiązywanie równań kwadratowych i układów równań, pierwiastkowanie.

10.07.2021. Nazwa węglowodoru zawierającego w łańcuchu węglowym wiązanie podwójne nie zawsze musi zawierać końcówkę -en. Co to jest metyliden i jak nazwać prawidłowo związek z wiązaniem podwójnym dowiesz się z akapitu w artykule Alkeny. Przedstawione treści są poza podstawą programową dla uczniów chcących poszerzyć wiedzę chemiczną.

29.VI. 2021. W cząsteczkach znajdują się różne kąty między wiązaniami, jednak nie zawsze są one równe kątom między orbitalami wynikającymi z typu hybrydyzacji. Jakie kąty są między wiązaniami w cząsteczkach F2CO, Cl2CO i H2CO?  Która z tych cząsteczek ma największy kąt a która najmniejszy? Dlaczego te kąty są różne pomimo podobnej budowy?
Nowy artykuł dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z chemii (poza podstawą programową): Kąty między wiązaniami.

17.VI.2021. Aromatyczność, reguła Hückla. - to notka dopisana do artykułu Benzen  Kiedy dany związek można zakwalifikować jako aromatyczny? Nie wszystkie związki mające cząsteczki podobne do benzenu są aromatyczne. Notka poszerza wiedzę, która nie jest wymagana w podstawie programowej LO.

 

19.III.2021. W zbiorze zadań przybyło 140 nowych zadań. Łącznie jest już 1858 zadań. Zadania są zgodnie z aktualną podstawą programową chemii. Wszystkie zadania są testowane z uczniami, aby miały odpowiednią skalę trudności i były przydatne do przyszłej matury oraz utrwalały 100% wiedzy ucznia.

18.III.2021. Zadanie z chemii dla maturzystów 2021. Sprawdź się.
Jodowodór w temp. 448oC rozkłada się i pozostaje w równowadze z jodem i wodorem zgodnie z równaniem reakcji
2HI(g) ⇄ H2(g) + I2(g)      K=0,02
Do reaktora o objętości 2dm2 wprowadzono 1 mol wodoru i 2 mole jodu.
Oblicz stężenie jodowodoru w stanie równowagi.  

Rozwiązanie i odpowiedź: ID3036  Zadania - Procesy równowagowe

1.II.2021. SUKCES chem24.pl

Odnośnik do portalu chem24.pl został zamieszczony w serwisie rządowym
www.gov.pl/web/zdalnelekcje/chemia-styczen-2021-r6

Copyright 2011-2021Chem24.pl