Ostatnie informacje


Masz problem z zadaniem lub zrozumieniem treści
Napisz przez Formularz Kontaktowy, tam też jest adres email.
Bezpłatna pomoc.

________________________________________________________

21.IV.2022. Ze statystyk portalu wynika, że 57% użytkowników stanowią uczniowie LO, 31% - nauczyciele a 12% - studenci.

5.IV.2021. Dodano 110 nowych zadań. Aktualnie w zbiorze jest 2000 zadań treningowych i 807 zadań z arkuszy CKE

24.II.2022. W jaki sposób powstają związki optycznie czynne w reakcjach chemicznych? Przykład takiej reakcji, w której uczestniczy cis-but-2-en i trans-but-2-en znajdziesz w artykule Izomeria optyczna. Dla zainteresowanych - poza podstawą programową.

29.I.2022. Przysyłacie dużo pytań dotyczących nazw węglowodorów, jak ustawiać lokanty itp. W podstawie programowej jest nazewnictwo węglowodorów do 10 atomów węgla. Wiem, że nauczyciele zadają wam dłuższe łańcuchy. W mojej opinii nie ma sensu i potrzeby męczyć się z tak skomplikowanymi związkami. Aby ułatwić wam życie rozdział dotyczący nazewnictwa alkanów został zmodyfikowany i wydaje się teraz bardziej zwięzły i czytelny.
Jeśli czegoś brakuje - dajcie znać :)

13.XI.2021. Prawa Faradaya - to temat, który nie jest uwzględniony w Podstawie Programowej z chemii LO, jednak niektórzy nauczyciele realizują go na lekcjach i wymagają jego znajomości na sprawdzianach. Na prośbę wielu uczniów zadania z tego tematu zostały umieszczone w dziale Elektrochemia.

23.10.2021. Hydraty w zadaniach obliczeniowych sprawiają dużo problemów. To może takie zadanko dla treningu:

W wodzie o temp.20oC rozpuszczono hydrat CuCl2· 2H2O i otrzymano nasycony roztwór CuCl2 o gęstości 1,2g/cm3. Rozpuszczalność CuCl2· 2H2O w temp. 20oC wynosi 218g/100g H2O.    M CuCl2 = 134g/mol.

Oblicz stężenie molowe jonów Cl w tym roztworze.
Odp. 9,66  
Rozwiązanie zad. ID 3133: Hydraty cz.2.

22.10.2021. Dodano 16 nowych zadań. Aktualnie w zbiorze jest 1907 zadań treningowych i 745 zadań z arkuszy CKE.

6.10.2021. Częstą porażką przy rozwiązywaniu obliczeniowych zadań z chemii są braki w matematyce. Obliczenia chemiczne wymagają znajomości zagadnień, które musisz mieć opanowane: operacje na liczbach w postaci wykładniczej, obliczanie logarytmów, rozwiązywanie równań kwadratowych i układów równań, pierwiastkowanie.

10.07.2021. Nazwa węglowodoru zawierającego w łańcuchu węglowym wiązanie podwójne nie zawsze musi zawierać końcówkę -en. Co to jest metyliden i jak nazwać prawidłowo związek z wiązaniem podwójnym dowiesz się z akapitu w artykule Alkeny. Przedstawione treści są poza podstawą programową dla uczniów chcących poszerzyć wiedzę chemiczną.

29.VI. 2021. W cząsteczkach znajdują się różne kąty między wiązaniami, jednak nie zawsze są one równe kątom między orbitalami wynikającymi z typu hybrydyzacji. Jakie kąty są między wiązaniami w cząsteczkach F2CO, Cl2CO i H2CO?  Która z tych cząsteczek ma największy kąt a która najmniejszy? Dlaczego te kąty są różne pomimo podobnej budowy?
Nowy artykuł dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z chemii (poza podstawą programową): Kąty między wiązaniami.

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.