Ostatnie informacje


Masz problem z zadaniem lub zrozumieniem treści - napisz.
Bezpłatna pomoc uczniom LO.
___________________________

 

1.09.2021. Aktualnie w zbiorze jest 1891 zadań treningowych i 745 zadań z matur CKE.

10.07.2021. Nazwa węglowodoru zawierającego w łańcuchu węglowym wiązanie podwójne nie zawsze musi zawierać końcówkę -en. Co to jest metyliden i jak nazwać prawidłowo związek z wiązaniem podwójnym dowiesz się z akapitu w artykule Alkeny. Przedstawione treści są poza podstawą programową dla uczniów chcących poszerzyć wiedzę chemiczną.

29.VI. 2021. W cząsteczkach znajdują się różne kąty między wiązaniami, jednak nie zawsze są one równe kątom między orbitalami wynikającymi z typu hybrydyzacji. Jakie kąty są między wiązaniami w cząsteczkach F2CO, Cl2CO i H2CO?  Która z tych cząsteczek ma największy kąt a która najmniejszy? Dlaczego te kąty są różne pomimo podobnej budowy?
Nowy artykuł dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z chemii (poza podstawą programową): Kąty między wiązaniami.

17.VI.2021. Aromatyczność, reguła Hückla. - to notka dopisana do artykułu Benzen  Kiedy dany związek można zakwalifikować jako aromatyczny? Nie wszystkie związki mające cząsteczki podobne do benzenu są aromatyczne. Notka poszerza wiedzę, która nie jest wymagana w podstawie programowej LO.

 

19.III.2021. W zbiorze zadań przybyło 140 nowych zadań. Łącznie jest już 1858 zadań. Zadania są zgodnie z aktualną podstawą programową chemii. Wszystkie zadania są testowane z uczniami, aby miały odpowiednią skalę trudności i były przydatne do przyszłej matury oraz utrwalały 100% wiedzy ucznia.

18.III.2021. Zadanie z chemii dla maturzystów 2021. Sprawdź się.
Jodowodór w temp. 448oC rozkłada się i pozostaje w równowadze z jodem i wodorem zgodnie z równaniem reakcji
2HI(g) ⇄ H2(g) + I2(g)      K=0,02
Do reaktora o objętości 2dm2 wprowadzono 1 mol wodoru i 2 mole jodu.
Oblicz stężenie jodowodoru w stanie równowagi.  

Rozwiązanie i odpowiedź: ID3036  Zadania - Procesy równowagowe

1.II.2021. SUKCES chem24.pl

Odnośnik do portalu chem24.pl został zamieszczony w serwisie rządowym
www.gov.pl/web/zdalnelekcje/chemia-styczen-2021-r6

17.XII.2020. Maturzyści - zadanie dla was: 
75 g hydratu Ca(NO3)2·4H2O rozpuszczono w wodzie a następnie przez otrzymany roztwór przepuszczano tlenek węgla(IV). W wyniku reakcji otrzymano 28g węglanu wapnia. Oblicz wydajność reakcji.  ODP: 88,1%

Nie wyszło? Sprawdź, jak to rozwiązać: ID 2330, Reakcje w roztworach.

7.XII. 2020. Maturzyści 2021. Eny, any, cyklo, ale i ony, czyli totalne zamieszanie. Wyzwanie dla was. Zmierzcie się z zadaniem z działu Pochodne węglowodorów:
Zadanie.1. W wyniku ogrzewania cyklobutanonu w temp. 350oC rozkłada się on na etylen i keten. Keteny to nienasycone ketony z podwójnymi wiązaniami >C=C=O.
Napisz równanie rozkładu cyklobutanonu za pomocą wzorów półstrukturalnych z uwzględnieniem warunków reakcji oraz podaj nazwy systematyczne produktów.
Zadanie.2
. Cyklobutanon posiada dwa izomery o budowie łańcuchowej.
Narysuj ich wzory półstrukturalne i podaj ich nazwy systematyczne.

Odpowiedź ID2300: Pochodne węglowodorów cz.3

Zadanie jest oparte dokładnie na podstawie programowej LO.

27.XI.2020. Zadanie dla maturzystów (i nie tylko). Można je rozwiązać wykonując tylko 1 działanie na kalkulatorze (bo zakładam, ze 10-3 to już bez...).
Miedź otrzymuje sie się z jej rud. Ruda miedzi, w składzie której  znajduje się siarczek miedzi(I) zawiera 97,75% zanieczyszczeń.
Oblicz ilość miedzi w tej rudzie wyrażoną w procentach masowych.
Odp.1,78%
Sposób rozwiązania: Zbiór zadań. Związki zanieczyszczone.

Copyright 2011-2021Chem24.pl