Ostatnie informacje


OFERTA SPECJALNA dla grup min.10-osobowych
25zł/osoba/rok

4.XII. Kurs maturalny dla WYTRWAŁYCH cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów.
Oto trzy pierwsze, najlepsze wyniki.

login ilość zrobionych zadań ocena
jul…. 315 72.9%
mich…… 238 94.8%
cez…… 412 99.5%

Napiszcie, jak Kurs pomaga wam w przygotowaniu do matury.

 

1.XII.2022. Dodano 10 nowych zadań. Aktualnie w zbiorze jest 2096 zadań treningowych i 887 zadań z arkuszy CKE

17.X.2022. Takie zadanie ze stechiometrii
Jedną z metod otrzymywania wodoru jest rozkład wody. W reaktorze para wodna pod działaniem rozżarzonego koksu rozkłada się i powstaje tlenek węgla(II) i wodór. Wydajność tego procesu wynosi 90%. Reakcja przebiega dalej i tlenek węgla(II) reaguje z parą wodną dając tlenek węgla(IV) i wodór z wydajnością 80%. Oblicz, ile m3 wodoru przeliczonego na warunki normalne można otrzymać w opisanym procesie, jeśli zużyto 2 tony koksu zawierającego 90% czystego węgla.  

Rozwiązanie: Zad. 3528 

5.X.2022. Stopnie utlenienia pierwiastków w związkach organicznych można wyznaczać dwoma sposobami. Pierwszy oparty jest na hipotetycznych wiązaniach jonowych i przesuwaniu elektronów do atomu o wyższej elektroujemności: Stopnie utlenienia w związkach organicznych sposób I.
Drugi sposób służy bardziej wyznaczaniu stopni utlenienia atomów węgla i oparty jest na znajmości stopni utlenienia pozostałych atomów: Stopnie utlenienia w związkach organicznych - sposób II.

30.IX.2022. Kurs Maturalny z Chemii na poziomie rozszerzonym. Wielu uczniów i korepetytorów pytało o uruchomienie kursu z chemii on-line w systemie e-learning, który by systematyzował przygotowanie do matury. Rozpoczęło się funkcjonowanie takiego kursu: Kurs maturalny. Kurs ten był dostępny testowo przez ostatnie kilka lat dla wybranych korepetytorów i został oceniony pozytywnie, stąd został opracowany informatycznie do pełnego udostępnienia.

14.IX.2022. Korzystają z portalu: uczniowie LO - 54%, nauczyciele - 34%, studenci - 12%.

20.08.2022. Często zadawane pytanie: Dlaczego wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego w cząsteczkach kwasów karboksylowych maleje ich gęstość? Odpowiedź w artykule na końcu:  Kwasy karboksylowe 

24.II.2022. W jaki sposób powstają związki optycznie czynne w reakcjach chemicznych? Przykład takiej reakcji, w której uczestniczy cis-but-2-en i trans-but-2-en znajdziesz w artykule Izomeria optyczna. Dla zainteresowanych - poza podstawą programową.

29.I.2022. Przysyłacie dużo pytań dotyczących nazw węglowodorów, jak ustawiać lokanty itp. W podstawie programowej jest nazewnictwo węglowodorów do 10 atomów węgla. Wiem, że nauczyciele zadają wam dłuższe łańcuchy. W mojej opinii nie ma sensu i potrzeby męczyć się z tak skomplikowanymi związkami. Aby ułatwić wam życie rozdział dotyczący nazewnictwa alkanów został zmodyfikowany i wydaje się teraz bardziej zwięzły i czytelny.
Jeśli czegoś brakuje - dajcie znać :)

13.XI.2021. Prawa Faradaya - to temat, który nie jest uwzględniony w Podstawie Programowej z chemii LO, jednak niektórzy nauczyciele realizują go na lekcjach i wymagają jego znajomości na sprawdzianach. Na prośbę wielu uczniów zadania z tego tematu zostały umieszczone w dziale Elektrochemia.

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.