Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Kwasy - moc kwasów i ich właściwości

Porównanie mocy kwasów beztlenowych w układzie okresowym

W okresie: im większa elektroujemność niemetalu tym kwas jest mocniejszy.
Większa różnica elektroujemności powoduje większe spolaryzowanie wiązania i jednocześnie jego osłabienie i większą zdolność do dysocjacji.
słabszy kwas H2S < HCl mocniejszy kwas
— wzrost różnicy elektroujemności ———→

W grupie: im większy jest promień atomu niemetalu, tym mocniejszy jest kwas (jest słabsze wiązanie, oddziaływanie między atomami)
najsłabszy kwas          HF < HCl < HBr < HI      mocny kwas
———— wzrost promienia atomu —————→

Moc kwasów tlenowych

Im bardziej elektroujemny atom centralny tym silniejszy kwas
HClO3 > HBrO3 > HIO3 .... (F nie tworzy kwasów tlenowych)
Silnie elektroujemny atom centralny mocno odciąga elektrony od atomu tlenu i proton może łatwo oddysocjować.

Dla kwasów mających ten sam atom centralny:
najsłabszy     HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4   najmocniejszy
Mocniejszy jest ten kwas, którego atom centralny jest na wyższym stopniu utlenienia.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychReakcje kwasów z metalami. Reakcje kwasów z tlenkami metali. Reakcje kwasów z wodorotlenkami. Reakcje strąceniowe. Reakcje mocnych kwasów z solami słabych kwasów. Porównanie mocy kwasów. Reakcje kwasów z niemetalami.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.