Powrót

Twardość wody

Twardość wody jest spowodowana obecnością w niej kationów metali, głównie wapnia i magnezu a także znajdujących w się w znacznie mniejszych ilościach: żelaza, manganu i innych. Skład wody zależy od rodzaju skał i minerałów przez jakie przepływała ta woda.

Twardość węglanowa
Dotyczy tej części jonów wapnia i magnezu, która jest związana z jonami HCO3 i CO32–: Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, CaCO3, MgCO3.
Jest to twardość przemijająca. Podczas gotowania wodorowęglany przekształcają się w węglany i osadzają na dnie naczynia w postaci osadu (kamienia kotłowego). Woda zmniejsza wówczas swoją twardość.

Twardość niewęglanowa
Dotyczy jonów wapnia i magnezu związanych z pozostałymi anionami (siarczanami, chlorkami, azotanami itp.) np. CaSO4, CaCl2, Ca(NO3)2
Jest to twardość nieprzemijająca - podczas gotowania ilość tych soli w wodzie nie ulega zmianie.

Twardość ogólna to suma ilości wapnia i magnezu w wodzie.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychMetody usuwania twardości wody Metoda destylacji Metoda termiczna Powyżej temp. 40oC następuje termiczny rozkład wodorowęglanów zgodnie z równaniami. Całkowita likwidacja twardości węglanowej tą metodą nie jest możliwa. Dekarbonizacja wapnem (metoda wapienna) Tą metodą można także usunąÄ‡ z wody MgCl2, MgSO4, CO2, Fe3+. Zmiękczanie sodą To dawny sposób usuwania twardości wody. Analogiczne reakcje zachodzą dla magnezu. Inne metody zmiękczania wody: wapnem i sodą, ługiem sodowym, fosforanami, za pomocą wymienników jonowych. TwardośÄ‡ wody powoduje ... Woda twarda i miękka a zdrowie człowieka Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia twardośÄ‡ wody przeznaczonej do picia musi zawierać się w przedziale Wody mineralne Termin woda mineralna nie jest pojęciem jednoznacznym. W geologii za wody mineralne uważa się Naturalne wody mineralne można podzielić na: TwardośÄ‡ wody podawana jest w różnych jednostkach: Opisowe określenie twardości wody Skala twardości wody
Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.