Powrót

215

Twardość wody

Twardość wody jest spowodowana obecnością w niej kationów metali, głównie wapnia i magnezu a także znajdujących w się w znacznie mniejszych ilościach: żelaza, manganu i innych. Skład wody zależy od rodzaju skał i minerałów przez jakie przepływała ta woda.

Twardość węglanowa
Dotyczy tej części jonów wapnia i magnezu, która jest związana z jonami HCO3 i CO32–: Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, CaCO3, MgCO3.
Jest to twardość przemijająca. Podczas gotowania wodorowęglany przekształcają się w węglany i osadzają na dnie naczynia w postaci osadu (kamienia kotłowego). Woda zmniejsza wówczas swoją twardość.

Twardość niewęglanowa
Dotyczy jonów wapnia i magnezu związanych z pozostałymi anionami (siarczanami, chlorkami, azotanami itp.) np. CaSO4, CaCl2, Ca(NO3)2
Jest to twardość nieprzemijająca - podczas gotowania ilość tych soli w wodzie nie ulega zmianie.

Twardość ogólna to suma ilości wapnia i magnezu w wodzie.Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanych

Copyright 2011-2020Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.