Powrót

(N) Kąty między wiązaniami (poza podstawą programową)

Kąty między wiązaniami w cząsteczkach zależą od typu hybrydyzacji. Jednak w przypadku tego samego typu hybrydyzacji nie są one jednakowe.

Cząsteczki BF3 i SnCl2  

BF3 SnCl2 kąty między wiązaniami
Kąt między orbitalami wynikający z hybrydyzacji sp2 jest równy 120o. I dokładnie taki obserwuje się w cząsteczce BF3. Jest tu 6 elektronów tworzących wiązania z 3 jednakowymi atomami, co daje cząsteczkę symetryczną.
6 elektronów znajduje się również wokół atomu Sn w cząsteczce SnCl2 będącej w fazie gazowej. Wolna para elektronowa atomu Sn potrzebuje więcej miejsca niż 1 elektron tego atomu uwspólniany z atomem Cl i dlatego silnie odpycha ona pary elektronowe wiązań Sn−Cl, przez co kąt między wiązaniami jest mniejszy. Dodatkowym czynnikiem zmniejszającym ten kąt jest polaryzacja wiązań Sn−Cl. Wiążące pary elektronowe wiązań Sn−Cl przesunięte są w kierunku atomu Cl, czyli znajdują się już w większej odległości od atomu Sn. Dlatego atomy Cl zbliżają się do siebie na odległość wynikającą z oddziaływania elektronów W rezultacie kąt między wiązaniami Sn−Cl wynosi 95o i jest już bardzo daleki od 120o.
Z matematyki: jeśli 2 punkty (w chemii: elektrony) równo oddalone od siebie, znajdujące się na ramionach kąta bądą przesuwać się (w chemii: polaryzacja) po ramionach tego kąta, to miara kąta będzie sie zmieniać.

Cząsteczki F2CO, Cl2CO i H2CO

F2CO, Cl2Co, H2CO vsepr kąty

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychW cząsteczce F2CO kąt między wiązaniami −C− wynosi 108o. Elektrony π wiązania C=O zwiększoną siłę oddziaływania odpychającego elektrony wiązań wiązania F−C są spolaryzowane. Wpływ polaryzacji wiązań na kąt między wiązaniami atomy F na atomy Cl, które mają niższą elektroujemność (Cl2CO, fosgen). Wiązanie jest mniej spolaryzowane niż wiązanie, więc para elektronowa znajduje się atomu C, większe odpychanie elektronów kąt między wiązaniami −C−. że Cl ma większy promień atomowy, więc oba atomy Cl muszą być bardziej oddalone od siebie. kąt między wiązaniami H−C−H z powodu małego promienia atomowego H będzie najmniejszy przesunięcie pary elektronowej. Jednak tym razem odwrotnie - w kierunku atomu C. Cząsteczki OF2 i Cl2O  Hybrydyzacja sp3 wymusza kąt między orbitalami ok.109o wynikający z symetrii tetraedru W cząsteczkach OF2 i Cl2O polaryzacja wiązań. W cząsteczce OF2  atom F ma większą elektroujemność niż atom O, więc elektrony wiążące Cl2O atom Cl ma mniejszą elektroujemność niż atom O, czyli elektrony wiązania kąt między wiązaniami w cząsteczce Cl2O. W obu przypadkach tu również można zaobserwować kąt mniejszy i kąt większy niż 109o. 
Copyright 2011-2021Chem24.pl