Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

(R) Przemiany promieniotwórcze (obowiązkowe dla 4-letnich LO)

Promieniotwórczość (radioaktywność) to zdolność  do samorzutnego rozpadu jąder atomowych niektórych pierwiastków chemicznych (pierwiastki promieniotwórcze). Jądra te rozpadają się ponieważ są nietrwałe. Emitując cząstki przekształcają się w jądra nowych, lżejszych atomów.

Trwałość jąder atomowych zależy od ilości protonów i neutronów.
W przybliżeniu można określić, że stosunek ilości protonów do ilości neutronów jest bliski 1 - 1,6 w trwałych izotopach lekkich pierwiastków (l.at. 1-20).
Powyżej l. at. 210 wszystkie izotopy są nietrwałe.

Przemian promieniotwórczych  nie klasyfikuje się jako przemian fizycznych ani jako reakcji chemiczych - są to reakcje jądrowe.


Przemiana α 

  • Przemiana α polega na wyrzuceniu z jądra atomu cząstki, która składa się z 2 protonów i 2 neutronów (jadra helu-4).
    Cząstki te oznacza się: α, 24α , 24He2+, 24He
  • Promieniowanie α to inaczej strumień jąder helu poruszający się z bardzo dużą prędkością (do kilkanastu tys. km/s).
  • Promieniowanie α ma zasięg do 5cm, jest mało przenikliwe,
  • Promieniowaniu α ulegają nuklidy z nadmiarem protonów.

Atom, który uległ przemianie alfa przekształca się w atom innego pierwiastka  o liczbie atomowej mniejszej o 2 i liczbie masowej mniejszej o 4.
Ogólnie: ZA X → Z-2A-4Y +  24α

 Przykłady rozpadów alfa:
92238U → 90234Th + 24α
90232Th → 88228Ra + 24α

Przemianę α można również zapisać z uwzględnieniem elektronów
ZA X → Z-2A-4Y +  24He2+ + 2ePełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanych

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.