Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Wyższe kwasy karboksylowe

Wyższe kwasy karboksylowe, kwasy tłuszczowe - kwasy o długich łańcuchach węglowych, są składnikami naturalnych tłuszczów.

kwas palmitynowy (heksadekanowy) C15H31COOH biała, bezwonna, krystaliczna substancja, nierozpuszczalna w wodzie
kwas stearynowy (oktadekanowy) C17H35COOH biała, bezwonna substancja, tłusta w dotyku, nierozpuszczalna w wodzie
kwas oleinowy (oktadek-9-enowy) C17H33COOH przezroczysta, bezbarwna, oleista ciecz, nierozpuszczalna w wodzie

położenie wiązania podwójnego w cząsteczce kwasu oleinowego:
CH3–(CH2)7–CH=CH-(CH2)7–COOH 

Stearyna - mieszanina wyższych kwasów tłuszczowych (głównie stearynowego).

Nienasycony charakter kwasu oleinowego:

Reakcja addycji bromu - odbarwienie wody bromowej

   C17H33COOH + KMnO4(aq) + H2SO4  → odbarwienie roztworu


 - reakcja addycji wodoru

C17H33COOH + H2  → C17H35COOH

 

 Mydła - sole metali alkalicznych i wyższych kwasów tłuszczowych.

C17H35COOH + NaOH  → C17H35COONa + H2O    
C17H35COONa - stearynian sodu (mydło)

Hydroliza - Mydła, jako sole słabych kwasów i mocnych zasad ulegają hydrolizie anionowej i dlatego mają odczyn zasadowy.
C17H35COONa + H2 O  → C17H35COOH + NaOH

   Zachowanie mydła w wodzie twardej (zawierającej jony Ca2+ i Mg2+)
2C17H35COO + Ca2+  → (C17H35COO)2Ca↓
2C17H35COO + Mg2+  → (C17H35COO)2Mg↓
Obserwacje: wytrącenie białego osadu.

   Reakcje z mocnymi kwasami
C17H35COONa + HCl → C17H35COOH↓ + NaCl
Obserwacje: wytrącenie białego osadu.

Budowa cząsteczki mydła. Mydła rozpuszczalne w wodzie są związkami powierzchniowo czynnymi - zmniejszają napięcie powierzchniowe wody.

CH3–(CH2)15 COO Na+
część niepolarna część polarna
hydrofobowa (nielubiąca wody)  hydrofilowa (lubiąca wodę)
lipofilowa (lubiąca tłuszcz) lipofobowa (nielubiąca tłuszczu)
przylega do hydrofobowych cząsteczek znajdujących się w brudzie skierowana do polarnych cząsteczek wody

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.