Powrót

Wyższe kwasy karboksylowe

Wyższe kwasy karboksylowe, kwasy tłuszczowe - kwasy o długich łańcuchach węglowych, są składnikami naturalnych tłuszczów.

kwas palmitynowy (heksadekanowy) C15H31COOH biała, bezwonna, krystaliczna substancja, nierozpuszczalna w wodzie
kwas stearynowy (oktadekanowy) C17H35COOH biała, bezwonna substancja, tłusta w dotyku, nierozpuszczalna w wodzie
kwas oleinowy (oktadek-9-enowy) C17H33COOH przezroczysta, bezbarwna, oleista ciecz, nierozpuszczalna w wodzie

Położenie wiązania podwójnego w cząsteczce kwasu oleinowego:
CH3–(CH2)7–CH=CH-(CH2)7–COOH 

Stearyna - mieszanina wyższych kwasów tłuszczowych (głównie stearynowego).

Nienasycony charakter kwasu oleinowego:

1. Reakcja addycji bromu - odbarwienie wody bromowej

2. C17H33COOH + zakwaszony roztwór KMnO4  → odbarwienie roztworu

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanych - reakcja addycji wodoru → C17H35COOH  Mydła - sole metali alkalicznych i wyższych kwasów tłuszczowych. a - stearynian sodu (mydło) Hydroliza - Mydła, jako sole słabych kwasów i mocnych zasad odczyn zasadowy. C17H35COONa + H2 O  → C17H35COOH    Zachowanie mydła w wodzie twardej (zawierającej jony Ca2+ i Mg2+) 2C1 +  → (C17H35COO)2Ca↓ 2C17H35COO– + Mg2+  → Obserwacje: wytrącenie osadu.    Reakcje z mocnymi kwasami C17H35COONa + + NaCl Obserwacje: wytrącenie osadu. Budowa cząsteczki mydła. Mydła rozpuszczalne w wodzie są związkami powierzchniowo czynnymi - zmniejszają napięcie powierzchniowe wody. CH3–(CH2)15– COO– Na+ część niepolarna część polarna hydrofobowa (lubiąca wodę) lipofilowa lipofobowa przylega do hydrofobowych cząsteczek znajdujących się w brudzie skierowana do polarnych cząsteczek wody
Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.