Powrót

Tłuszcze

Tłuszcze (glicerydy) to estry glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych.
Wzór ogólny:

tłuszcze - wzór ogólny

R - to grupy węglowodorowe, mogą być takie same lub różne.
Czerwoną ramką zaznaczono grupy estrowe.

Nazewnictwo

Nazwy glicerydów tworzy się tak samo, jak nazwy estrów.
np. tristearynian glicerolu (ester glicerolu i kwasu stearynowego), trioleinian glicerolu (ester glicerolu i kwasu oleinowego)

 

Podział tłuszczów

Tłuszcze nasycone - czasteczki zbudowane są z reszt nasyconych kwasów tłuszczowych (np. palmitynowego)
Tłuszcze nienasycone - czasteczki zbudowane są z reszt nienasyconych kwasów tłuszczowych (np. oleinowego)

Tłuszcze roślinne - występują w roślinach  (np. rzepak, słonecznik, soja, len), są przeważnie estrami glicerolu i nienasyconych kwasów tłuszczowych, są cieczami (wyjątek - masło kakaowe)

Tłuszcze zwierzęce - wystepują w tkance tłuszczowej zwierząt, są przeważnie estrami glicerolu i nasyconych kwasów tłuszczowych, są ciałami stałymi (wyjątek - tran)

Otrzymywanie tłuszczów
Tłuszcze mozna otrzymać w wyniku reakcji estryfikacji glicerolu z kwasami tłuszczowymi.
otrzymywanie tłuszczów

glicerol + kwas stearynowy → tristearynian glicerolu + woda

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychReakcje tłuszczów   Tłuszcze pod wpływem enzymów mogą ulegać rozkładowi - hydrolizie tłuszcz + woda —enzymy→ kwasy tłuszczowe + glicerol Tłuszcze reagują z wodorotlenkami - reakcja zmydlania tłuszczów (zasadowa hydroliza)Uwodornienie tłuszczów tłuszcz ciekły + wodór → tłuszcz stały Tłuszcze ciekłe Reakcje charakterystyczne tłuszczów Reakcja z wodą bromową tłuszcz nienasycony + brom → tłuszcz nasycony Brom przyłącza się Próba akroleinowa Silnie ogrzewany tłuszcz
Copyright 2011-2021Chem24.pl