Powrót

Estry

Reakcje estryfikacji
schemat:   kwas + alkohol → ester + woda

CH3COOH  + C2H5OHstęż H2SO4→ CH3COOC2H5 + H2O
estryfikacja
                                                      etanian etylu
                                                      octan etylu

grupa estrowa −COO− grupa estrowa

Inne reakcje estryfikacji

HCOOH + CH3OH → HCOOCH3 + H2O
HCOOCH3  → metanian metylu (mrówczan metylu)

HCOOH + C2H5OH → HCOOC2H5 + H2O
HCOOC2H5  → metanian etylu (mrówczan etylu)

CH3COOH + CH3OH → CH3COOCH3 + H2O
CH3COOCH3  → etanian metylu (octan metylu)

Estry powszechnie występują w przyrodzie. Wiele z nich ma przyjemny zapach (np. ananasa, jabłka, truskawki). Z tego powodu produkuje się je i dodaje do żywności jako aromaty (napoje, lody, słodycze).Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl