Powrót

Aminokwasy

Aminokwasy to związki organiczne, które zawierają 2 grupy funkcyjne: aminową -NH2 i karboksylową −COOH

Grupa funkcyjna - grupa aminowa -NH2 grupa aminowa

Najprostszy aminokwas

nazwa systematyczna:
nazwa zwyczajowa:
kwas amionoetanowy
glicyna
H2N−CH2−COOH glicyna wzór strukturalny glicyna strukturalny glicyna model

Reakcja kondensacji aminokwasów

Aminokwasy mogą łączyć się ze sobą. Podczas reakcji odłącza się grupa -OH od grupy karboksylowej jednego aminokwasu i atom wodoru od grupy aminowej drugiego aminokwasu. Atomy te łączą się i wydziela się cząteczka wody. Między cząsteczkami tworzy się wiązanie peptydowe −CONH−.
W wyniku powstaje dipeptyd (ten ma nazwę glicyloglicyna).
Ten typ reakcji nazywa się: kondensacja.
dipeptyd glicyloglinyna
H2N−CH2−COOH + H2N−CH2−COOH → H2N−CH2CO-NH−CH2−COOH + H2O

Własności glicyny
- krystaliczna substancja stała
- bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie
- ma odczyn obojętny
Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl