Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Żalazo

Konfiguracja elektronowa
 26Fe: 1s2 2s2 2p6 3s23p63d6 4s2     lub     [Ar]3d6 4s2  

 Własności żelaza

Metal, srebrzystobiały, połysk metaliczny, dobry przewodnik ciepła i elektryczności, kowalny i ciągliwy, własności ferromagnetyczne. 


Tlenki żelaza

W suchym powietrzu żelazo nie ulega zmianom. Jego powierzchnia jest pokryta cienką warstwą tlenku.

Utlenianie żelaza w wysokiej temp.:
3Fe + 2O2T→ Fe3O4     tlenek żelaza(II, III) ⇒ FeO•Fe2O3


 Reakcje z kwasami
Fe + 2HCl  → FeCl2+H
Fe + H2SO4(rozc.) → FeSO4 + H2
Fe + 2HNO3(bardzo rozc.) → Fe(NO3)2 + H2

jonowe skrócone:  Fe + 2H+  → Fe2+ +H2  

Fe + H2SO4(stęż.) → pasywacja na zimno
Fe + HNO3(stęż.) → pasywacja na zimno


Reakcje tlenku żelaza(III) z kwasami
Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O
Fe2O3 + 6 HClO4 → 2 Fe(ClO4)3 + 3 H2O


Sole kwasów beztlenowych

FeCl2 + (NH4)2S → FeS↓ + 2NH4Cl
Fe + S → FeS    disiarczek żelaza występuje w przyrodzie jako piryt
2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
Powstały FeCl3 jest kwasem Lewisa stosowanym jako katalizator.


Wodorotlenki żelaza - otrzymywanie

Dośw. Reakcja chlorku żelaza(II) z zasadą sodową
Do roztworu FeCl2 dodano roztwór NaOH
Obserwacje: wytrącił się jasnozielony osad
FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl
Fe2+ + 2OH → Fe(OH)2

Inna reakcja:
   FeSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Fe(OH)2↓  

Dośw. Utlenianie wodorotlenku żelaza(II)
Do świeżo strąconego osadu Fe(OH)2 dodano nadtlenek wodoru
Obserwacje: osad zmienił zabarwienie na czerwonobrunatne
2Fe(OH)2 + H2O2 → 2Fe(OH)3 

Dośw. Utlenianie wodorotlenku żelaza(II)
Świeżo strącony osadu Fe(OH)2 pozostawiono na powietrzu
Obserwacje: osad zmienił zabarwienie na czerwonobrunatne
4Fe(OH)2  + O2 + 2H2O → 4 Fe(OH)3
 

Wodorotlenek żelaza(III) - czerwonobrunatny osad
FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl
  FeCl3 + 3(NH3·H2O) → Fe(OH)3↓ + 3NH4Cl

Wodorotlenek żelaza(III) ulega rozkładowi termicznemu
2Fe(OH)3T→ Fe2O+ 3H2O

Wodorotlenek żelaza(III) jest słabo amfoteryczny
Fe(OH)3 + 3NaOH → Na3[Fe(OH)6]

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.