Powrót

Żalazo

Konfiguracja elektronowa
 26Fe: 1s2 2s2 2p6 3s23p63d6 4s2     lub     [Ar]3d6 4s2  

 Własności fizyczne żelaza

Metal, srebrzystobiały, połysk metaliczny, dobry przewodnik ciepła i elektryczności, kowalny i ciągliwy, własności ferromagnetyczne. 


Właśności chemiczne żelaza i jego związków

Tlenki żelaza

W suchym powietrzu żelazo nie ulega zmianom. Jego powierzchnia jest pokryta cienką warstwą tlenku.

FeO - tlenek żelaza(II),  Fe2O3 - tlenek żelaza(III). Oba tlenki są amfoteryczne.

Utlenianie żelaza w wysokiej temp.:
3Fe + 2O2T→ Fe3O4     tlenek żelaza(II, III) ⇒ FeO•Fe2O3

 

Reakcja żelaza z niemetalami

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3    
FeCl3 jest kwasem Lewisa stosowanym jako katalizator.

Fe + S → FeS   
siarczek żelaza(II) występuje w przyrodzie jako piryt

Reakcje żelaza z kwasami
Fe + 2HCl  → FeCl2+H
Fe + H2SO4(rozc.) → FeSO4 + H2
Fe + 2HNO3(bardzo rozc.) → Fe(NO3)2 + H2
jonowe skrócone:  Fe + 2H+  → Fe2+ +H2  
 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychStężone kwasy utleniające (HNO3 i H2SO4) powodują Fe + H2SO4(stęż.) → Fe + HNO3(stęż.) → Wodorotlenki żelaza Fe(OH)2 wodorotlenek żelaza(II) - barwa Fe(OH)3 wodorotlenek żelaza(III) - barwa Dośw. Reakcja chlorku żelaza(II) z zasadą sodową Do roztworu FeCl2 dodano roztwór NaOH Obserwacje: FeCl2 + 2NaOH → Dośw. Utlenianie wodorotlenku żelaza(II) Świeżo strącony osadu Fe(OH)2 pozostawiono na powietrzu Obserwacje: 4Fe(OH)2  + O2 + 2H2O → Wodorotlenek żelaza(III) - otrzymywanie Wodorotlenek żelaza(III) ulega rozkładowi termicznemu 2Fe(OH)3 —T→ Sole żelaza Roztwory soli zawierające Fe2+ maja barwę Roztwory soli zawierające Fe3+ maja barwę Dośw. Utlenianie wodorotlenku żelaza(II) Do świeżo strąconego osadu Fe(OH)2 dodano nadtlenek wodoru Obserwacje: 2Fe(OH)2 + H2O2 → Reakcja ze stężonym, gorącym kwasem siarkowym(VI)  2Fe + 6H2SO4(stęż.)  →
Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.