Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Wodorosole

Wodorosole  - sole, w skład których oprócz metalu i reszty kwasowej wchodzi również wodór. Wzór ogólny: Mn(HR)m
M  - symbol metalu lub NH4 (dla wodorosoli amonowych)
Wodorosole tworzą kwasy zawierające więcej niż jeden atom wodoru.

Przykład

h2so4 kwas siarkowy(VI) siarczan(VI) sodu na2so4 wodorosiarczan(VI) sodu nahso4
 H2SO4   Na2SO4   NaHSO4
 kwas siarkowy(VI)  siarczan(VI) sodu  wodorosiarczan(VI) sodu
kwas sól obojętna wodorosól


Przy ustalaniu wzorów wodór traktuje się jako część reszty kwasowej.
Przykład.
MgHPO4:    Mg (II-wartościowy), HPO4 (II-wartościowa reszta)
Ca(HSO4):  Ca (II-wartościowy), HSO4 (I-wartościowa reszta)

Sieć krystaliczna wodorosoli zbudowana jest z kationów oraz wodoroanionów.
Przykład
W sieci krystalicznej NaHSO4 występują kationy Na+ i aniony wodorosiarczanowe HSO4.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychNazewnictwo wodorosoli. Otrzymywanie wodorosoli Reakcja zobojętniania kwasów wieloprotonowych. Zjawiska krasowe, twardość wody, proszek do pieczenia, tabletki musujące.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.