Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Wzory elektronowe Lewisa

Przykłady wzorów elektronowych z wiązaniami kowalencyjnymi: CO2, SCl2, HIO, HCN, COCl2, H2O2, HNO2, H2CO3  
wzory elektronowe CO2, SCl2, HIO, H2O2

Przykłady wzorów elektronowych z wiązaniami koordynacyjnymi: SO2, SO3, SOCl2 
wzory elektronowe SO2, SO3, SOCl2

Przykłady wzorów elektronowych jonów: BrO2 , CO32– , OH , NO2 , NO3 ,
wzory elektronowe jony

Wiązania σ i π
Pojedyncze wiązania w cząsteczce to wiązania σ. Jeśli w cząsteczce występują wiązania podwójne lub potrójne wówczas zawsze jedno z nich jest wiązaniem σ  a pozostałe wiązaniami π.
Przykłady cząsteczek z wiązaniami σ i π. Wiązania  σ π zaznaczono na czerwono.
wiązania sigma i pi
H2CO3 - 5 wiązań σ i 1 wiązanie π
COCl2 - 3 wiązania σ i 1 wiązanie π
CO2 - 2 wiązania σ i 2 wiązania π
HCN - 2 wiązania σ i 2 wiązania π
SCl2 - 2 wiązania σ i brak wiązań π

 


Atomy w związkach nie spełniające reguły oktetu.

Przykładami atomów, które mają mniej elektronów niż oktet są bor i glin.

BH3  borowodory wzór kreskowy i kropkowy
BCl3. wzór elektronowy BCl3

Związki, które mają więcej elektronów niż oktet np. chlorek fosforu(V) PCl5, czy fluorek siarki(VI) SF6.

SF6  heksafluorek siarki wzór elektronowy

(N) Atomy pierwiastków, które zajmują okres 3 i następne mają niecałkowicie zapełnione lub puste orbitale d mogą mieć więcej elektronów niż oktet. Elektrony takie mogą być wykorzystywane do tworzenia dodatkowych wiązań, lub występować jako wolne pary elektronowe.


(N) Mezomeria (struktury rezonansowe)

W przypadku niektórych związków lub jonów wzory Lewisa nie pokazują poprawnie struktury.

Przyklad: SO2.
Wzór SO2 Lewisa sugeruje, że między atomem siarki a atomami tlenu występują wiązania różne (nierównocenne). Jednak wyniki doświadczalne pokazują równocenność obu wiązań (energia, długość).
Dla tej cząsteczki można napisać dwie struktury graniczne, które różnią się położeniem elektronów:
mezomeria SO2 struktury rezonansowe
W rzeczywistości elektrony poruszają się swobodnie w obrębie atomów O-S-O i żadna ze struktur granicznych nie przedstawia prawdziwej struktury - cząsteczka jest hybrydą rezonansową.
Hybryda rezonansowa ma mniejszą energię niż każda ze struktur granicznych.

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.