Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Wzory elektronowe Lewisa

Przykłady wzorów elektronowych z wiązaniami kowalencyjnymi: CO2, SCl2, HIO, HCN, COCl2, H2O2, HNO2, H2CO3  
wzory elektronowe CO2, SCl2, HIO, H2O2

Przykłady wzorów elektronowych z wiązaniami koordynacyjnymi: SO2, SO3, SOCl2 
wzory elektronowe SO2, SO3, SOCl2

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanych- Przykłady wzorów elektronowych związków o budowie jonowej - Atomy w związkach nie spełniające reguły oktetu - Cząsteczka NO2 - Mezomeria (struktury rezonansowe)
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.