Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Reguła przekory  (reguła Le Chateliera−Brauna)

Jeśli na układ znajdujący się w stanie równowagi działa jakiś bodziec, to zachodzą takie przemiany, które zapobiegają skutkom działania tego bodźca.
Działania zewnętrzne na układ to np. zmiana temperatury, ciśnienia, stężenia.

Wpływ temperatury na przesuwanie sie równowagi reakcji

Przykład
H2 + I2 ⇌ 2HI           ΔH=25 kJ (reakcja endotermiczna)
Reakcja ta "zużywa" ciepło i dlatego wraz ze wzrostem temperatury równowaga przesuwa się w kierunku tworzenia HI.
Dla reakcji endotermicznej wartość K zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury.

Obniżenie temperatury spowoduje przesunięcie równowagi w stronę tworzenia H2 i I2.

Przykład
3H2(g) + N2(g) ⇌ 2NH3(g)     ΔH = −92kJ (reakcja egzotermiczna)
Reakcja ta wyzwala ciepło. Obniżenie temperatury powoduje przesunięcie równowagi w stronę tworzenia produktu (NH3).
Dla reakcji egzotermicznej wartość K zwiększa się podczas obniżania temperatury.
 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychReguła przekory  (reguła Le Chateliera−Brauna) Wpływ temperatury na przesuwanie sie równowagi reakcji Przykład H2 + I2 ⇌ 2HI           Dla reakcji endotermicznej wartość K ..... wraz ze wzrostem temperatury. Obniżenie temperatury spowoduje .... Przykład 3H2(g) + N2(g) ⇌ 2NH3(g)     Obniżenie temperatury powoduje .... Dla reakcji egzotermicznej wartość K .... równowaga przesuwa się w prawo (w stronę produktów), gdy ... równowaga przesuwa się w lewo (w stronę substratów)  , gdy ... Wpływ ciśnienia na przesuwanie się równowagi reakcji (jeśli reakcja przebiega ze zmianą objętości) Przykład 1 N2 + 3H2 ⇌ 2NH3 Równowaga przesuwa się w prawo, w stronę produktów (NH3), gdy ... Jeśli reakcja nie przebiega ze zmianą objętości, to zmiana ciśnienia nie ma wpływu na stan równowagi Reguła przekory − w praktyce Przykład CO(g) + 2H2(g) ⇌ CH3OH(g)       ΔH=−239kJ Aby przesunąć stan równowagi w prawo można: ... Aby przesunąć stan równowagi w lewo można: ...
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.