Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

(R) Moc kwasów i zasad

Mocne elektrolity - dobrze przewodzą prąd elektryczny - równowaga jest przesunięta w kierunku tworzenia jonów, w roztworze jest bardzo mało cząsteczek niezdysocjowanych.

ABA+ + B

Słabe elektrolity − słabo przewodzą prąd elektryczny - równowaga jest przesunięta w kierunku tworzenia cząsteczek, w roztworze jest dużo cząsteczek niezdysocjowanych.

 ABA+ + B

 


Kwasy

Moc kwasów zależy od zdolność do dysocjacji (do oddawania jonów H+). Im mocniejszy kwas tym więcej jonów H+ jest w roztworze.

Kwasy mocne ulegają dysocjacji całkowitej lub prawie całkowitej. W roztworze jest mało cząsteczek niezdysocjowanych, stopień dysocjacji zbliżony do 1.
np. HBr, HClO4, H2SO4 , HCl, HNO3

Kwasy słabe ulegają dysocjacji w niewielkim stopniu. W roztworze jest więcej cząsteczek niezdysocjowanych niż jonów, stopień dysocjacji jest mały.
np.  HClO, H2SiO3, H2CO3, HNO2,  H2SO3

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychPorównanie mocy kwasów beztlenowych w układzie okresowym Moc kwasów tlenowych Dla kwasów mających ten sam atom centralny Stała dysocjacji a moc kwasów Moc zasad Sprzężone kwasy i zasady Bronsteda.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.