Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Reakcje redoks w chemii organicznej

Reakcje spalania węglowodorów

Równanie nieuzgodnione: C2H6 + O2 → CO2 + H2O
Bilans elektronowy
2C–III  → 2C+IV  +14e   | •2
O20 + 4e → 2O−II      | •7
Równanie uzgodnione: 2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O

Równanie nieuzgodnione: C3H8 + O2 → CO2 + H2O
Bilans elektronowy
C–III C−II  C−III    → 3C+IV  +20e
O20 + 4e → 2O−II      | •5
Równanie uzgodnione: C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

Równanie nieuzgodnione: CH2=CH2 + O2CO2 + H2O
Bilans elektronowy
Utlenianie: 2C–II  → 2C+IV  +12e
Redukcja O20 + 4e → 2O−II      | •3
Równanie uzgodnione: C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

Równanie nieuzgodnione: C3H6 + O2 → CO2 + H2O
Bilans elektronowy
C–III C−I  C−II    → 3C+IV   +18e   | •2
O20 + 4e → 2O−II      | •9
Równanie uzgodnione: 2C3H8 + 9O2 → 6CO2 + 6H2O

Uwodornienie alkenów

Równanie nieuzgodnione: CH2=CH2 + H2 → CH3CH3
Bilans elektronowy***
Utlenianie: 2H0   → 2HI   +2e 
Redukcja: 2C−II + 2e → 2C−III     
Równanie uzgodnione: CH2=CH2 + H2 → CH3−CH3

Halogenowanie węglowodorów

Równanie nieuzgodnione: CH3CH3 + Cl2 → CH3CH2Cl + HCl
Bilans elektronowy
Utlenianie: C–III   → C−I   +2e 
Redukcja: Cl20 + 2e → 2Cl−I     
Równanie uzgodnione: CH3−CH3 + Cl2 → CH3−CH2Cl + HCl

Reakcja Wurtza

Równanie nieuzgodnione: CH3−Cl + NaCH3CH3 + NaCl
Bilans elektronowy
Utlenianie: Na0   → NaI   +1e   | •2
Redukcja: 2C−II + 2e → 2C−III     
Równanie uzgodnione: 2CH3−Cl + 2Na → CH3−CH3 + 2NaCl

Synteza kwasu stearynowego
Rownanie nieuzgodnione
C17H35CH3 + O2  →  C17H35COOH + H2O
Bilans elektronowy
Utlenianie: C−III  →  C+III + 6e   | •2
Redukcja: O20 + 4e→  2O−II    | •3
Równanie uzgodnione:
2C17H35−CH3 + 3O2  →  2C17H35−COOH + 2H2O

Otrzymywanie akroleiny

Równanie nieuzgodnione:
CH2=CH−CH3 + O2  →  CH2=CH−CHO + H2O
Bilans elektronowy
Utlenianie: C−III  →  C+I + 4e  
Redukcja: O20 + 4e→  2O−II  
Równanie uzgodnione:
CH2=CH−CH3 + O2  →  CH2=CH−CHO + H2O

Identyfikacja alkenów

Równanie nieuzgodnione:
CH2=CH2 + KMnO4  + H2O →  HO−CH2CH2−OH + MnO2 + KOH
Bilans elektronowy
Utlenianie: 2C−II  →  2C−I + 2e   | •3
Redukcja: MnVII + 3e→  MnIV  | •2
Równanie uzgodnione:
3CH2=CH2 + 2KMnO4  + 4H2O →  3HO−CH2−CH2−OH + 2MnO2 + 2KOH

Eliminacja wody z alkoholu

Równanie nieuzgodnione:
CH3CH2−OH  →  CH2=CH2 + H2O
Bilans elektronowy
Utlenianie: C−III  →  C−II + 1e 
Redukcja: C−I + 1e→  C−II
Równanie uzgodnione:
CH3−CH2−OH  →  CH2=CH2 + H2O

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.