Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Reakcje redoks w chemii organicznej

Reakcje spalania węglowodorów

Równanie nieuzgodnione: C2H6 + O2 → CO2 + H2O
Bilans elektronowy
2C–III  → 2C+IV  +14e   | •2
O20 + 4e → 2O−II      | •7
Równanie uzgodnione: 2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O

Równanie nieuzgodnione: C3H8 + O2 → CO2 + H2O
Bilans elektronowy
C–III C−II  C−III    → 3C+IV  +20e
O20 + 4e → 2O−II      | •5
Równanie uzgodnione: C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

Równanie nieuzgodnione: CH2=CH2 + O2CO2 + H2O
Bilans elektronowy
Utlenianie: 2C–II  → 2C+IV  +12e
Redukcja O20 + 4e → 2O−II      | •3
Równanie uzgodnione: C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychRównanie nieuzgodnione: C3H6 + O2 → CO2 + H2O Bilans elektronowy Uwodornienie alkenów Równanie nieuzgodnione: CH2=CH2 + H2 → CH3−CH3 Bilans elektronowy*** Halogenowanie węglowodorów Równanie nieuzgodnione: CH3−CH3 + Cl2 → CH3−CH2Cl + HCl Reakcja Wurtza Równanie nieuzgodnione: CH3−Cl + Na → CH3−CH3 + NaCl Synteza kwasu stearynowego Otrzymywanie akroleiny Identyfikacja alkenów Równanie nieuzgodnione: CH2=CH2 + KMnO4  + H2O →  HO−CH2−CH2−OH + MnO2 + KOH Eliminacja wody z alkoholu Równanie nieuzgodnione: CH3−CH2−OH  →  CH2=CH2 + H2O Bilans elektronowy Utlenianie:
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.