Powrót

Białka

 

Podstawową informacją o budowie białek jest sekwencja - kolejność ułożenia aminokwasów w łańcuchu peptydowym.

Pierwszorzędowa struktura łańcucha peptydowego to sekwencja aminokwasów w lańcuchu polipeptydowym.

Budowę peptydów zapisuje się za pomocą skróconych zapisów 3-literowych a w przypadku bardzo długich łańcuchów zapisów 1-literowych. Zawsze na początku umieszcza się aminokwas N-końcowy.

Drugorzędowa struktura białek to różne konformacje (struktury przestrzenne) łańcuchów peptydowych. Wynikają one z geometrycznej budowy cząsteczek a także z obecności wiązań wodorowych między grupami CO i NH, które stabilizują strukturę.

Struktura α - struktura helikalna (kształ linii śrubowej, helisy).

Struktura β - dwa łańcuchy peptydowe układają się równolegle do siebie (kształt harmonijki, pofałdowanej kartki).

Struktura trzeciorzędowa - łańcuchy mogą przybierać różne kształty, niezależnie od ich budowy drugorzędowej (np. kształt nitkowaty, kulisty, zwoje, sploty). Są one stabilizowane oddziaływaniami van der Waalsa, wiązaniami jonowymi, wiązaniami wodorowymi, mostkami disiarczkowymi (disulfidowymi)  S-S−, które łączą różne łańcuchy peptydowe.

Struktura trzeciorzędowa to cecha charakterystyczna białek, której zniszczenie powoduje zmianę właściwości białka.


Czwartorzędowa struktura białek  związana jest z istnieniem podjednostek zbudowanych ze struktur trzeciorzędowych.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychWysalanie białek Cząsteczki białka w roztworze otoczkę solwatacyjną polarnych grup -OH i –COOH. Pod wpływem roztworu soli metali lekkich (np. NaCl) lub amonowych białek z roztworu właściwości biologicznych białka i jest procesem . Zol - koloidalny, żel - zawiesina białka. Koagulacja w żel. Peptyzacja to proces odwrotny. zol  —peptyzacja→ zol Denaturacja zniszczenie wyższych struktur białka Czynniki powodujące denaturację: - fizyczne np. kwasy zasady, alkohol denaturacji traci swoją aktywność biologiczną. Reakcja biuretowa jonów Cu2+ pojawia się fioletowe zabarwienie. Jest to reakcja charakterystyczna dla 1 atomem węgla). Reakcja ksantoproteinowa Reakcji tej ulegają białka,. Stężony kwas azotowy(V) powoduje nitrowanie związki nitrowe (grupa nitrowa -NO2 pierścieniem aromatycznym).
Copyright 2011-2021Chem24.pl