Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

(R) Bilans jonowo-elektronowy


Przykład - środowisko kwasowe:

MnO4 + I I2 + Mn2+

Napisz uzgodnione (bez O i H) równania połówkowe

Redukcja:  MnO4  →   Mn2+
Utlenianie:  2I  →  I2

Zbilansuj atomy tlenu za pomocą cząsteczek wody H2O

MnO4  →   Mn2+ + 4H2O
2I  →  I2 (tu bez zmian)

Zbilansuj atomy wodoru za pomocą jonów H+

8H+ + MnO4  →   Mn2+ + 4H2O
2I  →  I2 (tu bez zmian)

Zbilansuj ładunki dodając elektrony (zasada zachowania ładunku)

8H+ + MnO4  + 5e→   Mn2+ + 4H2O
2I  →  I2 + 2e

Uzgodnij elektrony w obu równaniach

8H+ + MnO4  + 5e→   Mn2+ + 4H2O      | •2
2I  →  I2 + 2e       | •5

Połącz oba równania i zredukuj niepotrzebne zapisy
10e+ 16H+ + 2MnO4+ 10I→ 5I2 + 2Mn2+ + 8H2O + 10e

Sprawdź ilości pozostałych atomów
16H+ + 2MnO4 + 10I→ 5I2 + 2Mn2+ + 8H2O

 

 


 

Przykład - środowisko zasadowe

Cr(OH)3  + ClO3   →  CrO42 + Cl

Napisz uzgodnione (bez O i H) równania połówkowe

ClO3 → Cl
Cr(OH)→ CrO42−

Zbilansuj atomy tlenu za pomocą cząsteczek wody H2O

ClO3 → Cl + 3H2O
H2O +Cr(OH)→ CrO42− 

Zbilansuj cząsteczki wody

ClO3 → Cl + 3H2O (tu bez zmian)
H2O + Cr(OH)→ CrO42−

Zbilansuj atomy wodoru za pomocą jonów H+

6H+ + ClO3 → Cl + 3H2O  
H2O  + Cr(OH)→ CrO42 − + 5H+

Dla każdego H+ wpisz OH po obu stronach równania

6 OH−  + 6H+ + ClO3 → Cl + 3H2O + 6 OH
5 OH  + H2O  + Cr(OH)→ CrO42− + 5H++ 5OH

Połącz H+ i OH w cząsteczki wody

6H2O + ClO3 → Cl + 3H2O + 6 OH -
5 OH  + H2O  + Cr(OH)3 → CrO42− + 5H2O

Zbilansuj cząsteczki wody

3H2O + ClO3 → Cl + 6 OH
5 OH  + Cr(OH)→ CrO42− + 4H2O

Zbilansuj ładunki dodając elektrony (zasada zachowania ładunku)

6e+ 3H2O + ClO3 → Cl  + 6 OH
5 OH−  + Cr(OH)→ CrO42− + 4H2O + 3e 

Uzgodnij elektrony w obu równaniach

(5 OH−   + Cr(OH)3 → CrO42− + 4H2O + 3e )  |•2
(6e + 3H2O + ClO3 → Cl  + 6OH)  | •1

Połącz oba równania
6e+ 3H2O + ClO3 + 10 OH  + 2Cr(OH)3  → Cl  + 6OH + 2CrO42− + 8H2O+ 6e

Sprawdź ilości atomów i elektronów i zredukuj niepotrzebne zapisy
ClO3 + 4 OH+ 2Cr(OH)3  → Cl  + 2CrO42− + 5H2O

 

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.