Powrót

(R) Bilans jonowo-elektronowy


Przykład - środowisko kwasowe:

MnO4 + I I2 + Mn2+

Napisz uzgodnione (bez O i H) równania połówkowe

Redukcja:  MnO4  →   Mn2+
Utlenianie:  2I  →  I2

Zbilansuj atomy tlenu za pomocą cząsteczek wody H2O

MnO4  →   Mn2+ + 4H2O
2I  →  I2 (tu bez zmian)

Zbilansuj atomy wodoru za pomocą jonów H+

8H+ + MnO4  →   Mn2+ + 4H2O
2I  →  I2 (tu bez zmian)

Zbilansuj ładunki dodając elektrony (zasada zachowania ładunku)

8H+ + MnO4  + 5e→   Mn2+ + 4H2O
2I  →  I2 + 2e

Uzgodnij elektrony w obu równaniach

8H+ + MnO4  + 5e→   Mn2+ + 4H2O      | •2
2I  →  I2 + 2e       | •5

Połącz oba równania i zredukuj niepotrzebne zapisy
10e+ 16H+ + 2MnO4+ 10I→ 5I2 + 2Mn2+ + 8H2O + 10e

Sprawdź ilości pozostałych atomów
16H+ + 2MnO4 + 10I→ 5I2 + 2Mn2+ + 8H2O

 

 


 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychŚrodowisko zasadowe. Uzgadnianie współczynników bilansem jonowo-elektronowym.
Copyright 2011-2021Chem24.pl