Powrót

Węgiel

Struktura elektronowa węgla:  6C: 1s2 2s2 2p2         lub [He] 2s2 2p2      
W reakcjach chemicznych atomy węgla oddają  elektrony walencyjne. Stopień utlenienia węgla w związkach nieorganicznych wynosi +II lub +IV. 

Tlenek węgla (IV)

Reakcje, w wyniku których powstaje tlenek węgla(IV)
• Spalanie węgla przy nieograniczonym dostępie powietrza lub w tlenie
C + O2 → CO2
• spalanie niektórych związków organicznych przy nieograniczonym dostępie powietrza lub w tlenie
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
• Rozkład termiczny węglanów. 
CaCO3 →  CaO + CO2
• Reakcje węglanów z mocnymi kwasami
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychGrafen Tlenek węgla(IV) - otrzymywanie, charakter Tlenek węgla(II) Węglany i wodorowęglany Krzem tlenek krzemu(IV) Technologia produkcji szkła Procesy zachodzące podczas produkcji szkła Rodzaje szkła
Copyright 2011-2021Chem24.pl