Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Chrom i jego związki

Otrzymywanie chromu metodą aluminotermii

Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr


Reakcje chromu z kwasami nieutleniającymi
Cr + 2HCl → CrCl2 + H2
Cr + H2SO4(rozc.) → CrSO4 + H2
Cr + 2H+ → Cr2+ + H2
W obecności kwasów uleniających HNO3(rozc., stęż.), H2SO4(stęż) - pasywacja tlenkiem na zimno.


 

Związki chromu na stopniu utlenienia +II – mają charakter zasadowy i własności redukujące.

CrO – czarny, Cr(OH)2 – ciemnobrunatny; 

CrCl2 + 2NaOH → Cr(OH)2 + 2NaCl
Rozkład Cr(OH)2 pod wpływem ogrzewania:
Cr(OH)2 → CrO + H2O


Związki chromu na stopniu utlenienia +III – mają charakter amfoteryczny
Cr2O3 – zielony,   jon Cr3+ – zielony (lub fioletowy)

Amfoteryczny charakter tlenku chromu(III)
Cr2O3 + 6 HCl  → 2 CrCl3 + 3H2O
Cr2O3 + 6 H → 2 Cr3+ + 3H2O

Cr2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2 Na[Cr(OH)4]
Cr2O3 + 2 OH + 3 H2O → 2 [Cr(OH)4]


Wodorotlenek chromu(III)

Dośw. Reakcja chlorku chromu(III) z amoniakiem
Do roztworu CrCl3 dodano niewielką ilość amoniaku
Obserwacje: Wytrącił się szarozielony osad
3(NH3•H2O) + CrCl3 → 3NH4Cl + Cr(OH)3
3(NH3•H2O) + Cr3+ → 3NH4+ + Cr(OH)3

Dośw. Reakcja wodorotlenku chromu(III) z amoniakiem
Do osadu Cr(OH)3 dodano nadmiar amoniaku
Obserwacje: Osad roztworzył się i powstał fioletowy roztwór
Cr(OH)3 + 6NH3 → [Cr(NH3)6]3+ + 3OH 

Dośw. Reakcja siarczanu(VI) chromu(III) z zasadą sodową
Do roztworu Cr2(SO4)3 dodano roztwór NaOH
Obserwacje: wytrącił się szarozielony osad
Cr2(SO4)3  + 6 NaOH → 2Cr(OH)3 ↓ +  3Na2SO4
Cr3+ + 3OH → Cr(OH)3 ↓ 

Dośw. Reakcja wodorotlenku chromu(III) z zasadą sodową
Do osadu Cr(OH)3 dodano nadmiar zasady sodowej
Obserwacje: Osad roztworzył się i powstał zielony roztwór
Cr(OH)3 + 3NaOH → Na3[Cr(OH)6] heksahydroksochromian(III) sodu
Cr(OH)3 + 3OH → [Cr(OH)6]3–   

Dośw. Reakcja wodorotlenku chromu(III) z kwasem solnym
Do osadu Cr(OH)3 dodano roztwór HCl
Obserwacje: osad roztworzył się i powstał zielony roztwór
Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O
Cr(OH)3 + 3H+ → Cr+3 + 3H2O

Wodorotlenek chromu(III) ma charakter amfoteryczny
 


Rozkład termiczny
2Cr(OH)3 → Cr2O3 + 3H2O

 


 

Związki chromu na stopniu utlenienia +VI  – mają charakter kwasowy i własności silnie utleniające.
CrO3 – pomarańczowoczerwony

Tlenek chromu(VI) roztwarza się w wodzie z utworzeniem kwasu chromowego(VI) lub kwasu dichromowego(VI) w zależności od ilości użytej wody.

CrO3 + H2O → H2CrO4       kwas chromowy (VI)
2CrO3 + H2O → H2Cr2O     kwas dichromowy(VI)

Trwałość jonów chromianowych(VI) i dichromianowych(VI) zależy od pH

Dośw. Do wodnego roztworu chromianu(VI) potasu dodano kilka kropli rozcieńczonego kwasu siarkowego(VI).
Obserwacje: roztwór zmienił barwę z żółtej na pomarańczową.
2K2CrO4+H2SO4 → K2Cr2O7+K2SO4+ H2O
2CrO42–+ 2H+ → Cr2O72– + H2O              W środowisku kwasowym trwałe są aniony Cr2O72–

Dośw. Do roztworu dichromiany(VI) potasu wprowadzono kilka kropli roztworu wodorotlenku potasu
Obserwacje: roztwór z zmienił barwę z pomarańczowego na żółty
K2Cr2O7 + 2KOH  → 2K2CrO4 + H2O  
Cr2O7 2− + 2OH → 2CrO42− + H2O         W środowisku zasadowym trwałe są aniony CrO42−

Przemiana anionów chromianowych(VI) w aniony dichromianowe(VI) jest reakcją odwracalną.


(R) Utleniające właściwości dichromianów

K2Cr2O7 + 3Na2SO3 + 4H2SO4 → 3Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 4H2O
(podobnie z NaNO2)
Zapis jonowy: Cr2O72− + 3SO32− +8H+ → 2Cr3+ + 3SO42− + 4H2O

Reakcja dichromianu (VI) potasu z jodkiem potasu w środowisku kwaśnym.
K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 → 4K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3I2 +7H2O
Zapis jonowy: Cr2O72− + 6I + 14H+ → 2Cr3+ + 3I2 +7H2O

Reakcja dichromianu (VI) potasu z nadtlenkiem wodoru w środowisku kwaśnym
K2Cr2O7 + 3H2O2 + 4H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3O2 +7H2O
Zapis jonowy: Cr2O72− + 3H2O2 + 8H+ → 2Cr3+ + 3O2 +7H2O

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.