Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Chrom i jego związki

Reakcje chromu z niemetalami
2Cr + 3Cl2 → 2CrCl3   
4Cr + 3O2 → 2Cr2O3   

Reakcje chromu z kwasami nieutleniającymi
Cr + 2HCl → CrCl2 + H2↑ 
Cr + H2SO4(rozc.) → CrSO4 + H2
Cr + 2H+ → Cr2+ + H2

Tlenki chromu
wzór nazwa charakter barwa
CrO tlenek chromu(II) zasadowy czarna
Cr2O3 tlenek chromu(III) amfoteryczny zielona
CrO3 tlenek chromu(VI) kwasowy pomarańczowoczerwona

Amfoteryczne właściwości tlenku chromu(III)
Cr2O3 + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2O
Cr2O3 + 6NaOH +  3H2O → 2Na3[Cr(OH)6]    hekshydroksochromian(III) sodu

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychWodorotlenki chromu Cr(OH)2 wodorotlenek chromu(II) - barwa, Otrzymywanie  CrCl2 + 2NaOH → Cr(OH)3 wodorotlenek chromu(III), barwa Otrzymywanie Dośw. Reakcja siarczanu(VI) chromu(III) z zasadą sodową Do roztworu Cr2(SO4)3 dodano roztwór NaOH Obserwacje: Cr2(SO4)3  + 6 NaOH →  Własności amfoteryczne Dośw. Reakcja wodorotlenku chromu(III) z zasadą sodową Do osadu Cr(OH)3 dodano nadmiar zasady sodowej Obserwacje: Cr(OH)3 + 3NaOH → Dośw. Reakcja wodorotlenku chromu(III) z kwasem solnym Do osadu Cr(OH)3 dodano roztwór HCl Obserwacje: Cr(OH)3 + 3HCl → Wodorotlenek chromu(III) rozkłada się 2Cr(OH)3 → Trwałość jonów chromianowych(VI) i dichromianowych(VI) zależy od... Dośw. Do wodnego roztworu chromianu(VI) potasu dodano kilka kropli rozcieńczonego kwasu siarkowego(VI). Obserwacje: 2K2CrO4+H2SO4 →         W środowisku kwasowym trwałe są Dośw. Do roztworu dichromiany(VI) potasu wprowadzono kilka kropli roztworu wodorotlenku potasu Obserwacje: K2Cr2O7 + 2KOH  →   W środowisku zasadowym trwałe są Przemiana anionów chromianowych(VI) w aniony dichromianowe(VI) jest reakcją Utleniające właściwości dichromianów K2Cr2O7 + 3Na2SO3 + 4H2SO4 → Zapis jonowy: Reakcja dichromianu (VI) potasu z jodkiem potasu w środowisku kwaśnym. K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 → Zapis jonowy: Reakcja dichromianu (VI) potasu z nadtlenkiem wodoru w środowisku kwaśnym K2Cr2O7 + 3H2O2 + 4H2SO4 → Zapis jonowy: Inne reakcje związków chromu Otrzymywanie chromu metodą aluminotermii Wodorotlenek chromu(II) rozkłada się  Amfoteryczny charakter tlenku chromu(III) Cr2O3 + 6 HCl  → Cr2O3 + 2NaOH + 3H2O → Jon Cr3+ nadaje roztworom barwę  Dośw. Reakcja chlorku chromu(III) z amoniakiem Do roztworu CrCl3 dodano niewielką ilość amoniaku Obserwacje: 3(NH3•H2O) + CrCl3 → Dośw. Reakcja wodorotlenku chromu(III) z amoniakiem Do osadu Cr(OH)3 dodano nadmiar amoniaku Obserwacje: Cr(OH)3 + 6NH3 → Tlenek chromu(VI) roztwarza się w wodzie z utworzeniem kwasu chromowego(VI) lub kwasu dichromowego(VI) w zależności od ilości użytej wody. Reakcje chromu z kwasami - uzupełnienie Reakcja w środowisku beztlenowym Reakcja a kwasem solnym w środowisku tlenowym Cr + HNO3(rozc., stęż.) ⇒ Cr + H2SO4(stęż) ⇒
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.