Powrót

Chrom i jego związki

Reakcje chromu z niemetalami
2Cr + 3Cl2 → 2CrCl3   
4Cr + 3O2 → 2Cr2O3   

Reakcje chromu z kwasami nieutleniającymi
Cr + 2HCl → CrCl2 + H2↑ (bez dostępu tlenu)
Cr + H2SO4(rozc.) → CrSO4 + H2
Cr + 2H+ → Cr2+ + H2

Reakcje chromu z kwasami utleniającymi nie są ujęte w podstawie programowej LO.

Tlenki chromu

Tlenki chromu
wzór nazwa charakter barwa zachowanie wobec wody
CrO tlenek chromu(II) zasadowy czarna nie reaguje
Cr2O3 tlenek chromu(III) amfoteryczny zielona nie reaguje
CrO3 tlenek chromu(VI) kwasowy ciemnoczerwona reaguje, tworzy kwasy

Jony chromu

wzór nazwa barwa w roztworze
Cr2+ chromowy(II) niebieska
Cr3+ chromowy(III) zielona
Cr(OH)63– heksahydroksochromianowy(III) zielona
CrO42– chromianowy(VI) żółta
Cr2O72– dichromianowy(VI) pomarańczowa

Amfoteryczne właściwości tlenku chromu(III)
Cr2O3 + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2O
Cr2O3 + 6NaOH +  3H2O → 2Na3[Cr(OH)6]    hekshydroksochromian(III) sodu

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychWodorotlenki chromu Cr(OH)2 wodorotlenek chromu(II) - barwa, Otrzymywanie  CrCl2 + 2NaOH → Cr(OH)3 wodorotlenek chromu(III), barwa Otrzymywanie Dośw. Reakcja siarczanu(VI) chromu(III) z zasadą sodową Do roztworu Cr2(SO4)3 dodano roztwór NaOH Obserwacje: Cr2(SO4)3  + 6 NaOH →  Własności amfoteryczne Dośw. Reakcja wodorotlenku chromu(III) z zasadą sodową Do osadu Cr(OH)3 dodano nadmiar zasady sodowej Obserwacje: Cr(OH)3 + 3NaOH → Dośw. Reakcja wodorotlenku chromu(III) z kwasem solnym Do osadu Cr(OH)3 dodano roztwór HCl Obserwacje: Cr(OH)3 + 3HCl → Wodorotlenek chromu(III) rozkłada się 2Cr(OH)3 → TrwałośÄ‡ jonów chromianowych(VI) i dichromianowych(VI) zależy od... Dośw. Do wodnego roztworu chromianu(VI) potasu dodano kilka kropli rozcieńczonego kwasu siarkowego(VI). Obserwacje: 2K2CrO4+H2SO4 →         W środowisku kwasowym trwałe są Dośw. Do roztworu dichromiany(VI) potasu wprowadzono kilka kropli roztworu wodorotlenku potasu Obserwacje: K2Cr2O7 + 2KOH  →   W środowisku zasadowym trwałe są Przemiana anionów chromianowych(VI) w aniony dichromianowe(VI) jest reakcją Utleniające właściwości dichromianów K2Cr2O7 + 3Na2SO3 + 4H2SO4 → Zapis jonowy: Reakcja dichromianu (VI) potasu z jodkiem potasu w środowisku kwaśnym. K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 → Zapis jonowy: Reakcja dichromianu (VI) potasu z nadtlenkiem wodoru w środowisku kwaśnym K2Cr2O7 + 3H2O2 + 4H2SO4 → Zapis jonowy: Inne reakcje związków chromu Otrzymywanie chromu metodą aluminotermii Wodorotlenek chromu(II) rozkłada się  Amfoteryczny charakter tlenku chromu(III) Cr2O3 + 6 HCl  → Cr2O3 + 2NaOH + 3H2O → Jon Cr3+ nadaje roztworom barwę  Dośw. Reakcja chlorku chromu(III) z amoniakiem Do roztworu CrCl3 dodano niewielką ilośÄ‡ amoniaku Obserwacje: 3(NH3•H2O) + CrCl3 → Dośw. Reakcja wodorotlenku chromu(III) z amoniakiem Do osadu Cr(OH)3 dodano nadmiar amoniaku Obserwacje: Cr(OH)3 + 6NH3 → Tlenek chromu(VI) roztwarza się w wodzie z utworzeniem kwasu chromowego(VI) lub kwasu dichromowego(VI) w zależności od ilości użytej wody. Reakcje chromu z kwasami - uzupełnienie Reakcja w środowisku beztlenowym Reakcja a kwasem solnym w środowisku tlenowym Cr + HNO3(rozc., stęż.) ⇒ Cr + H2SO4(stęż) ⇒
Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.